Około 4,3 mld zł na modernizację wiejskiej infrastruktury energetycznej

Komisja Europejska wydała pozytywną opinię na temat zmienionego KPO, w tym w odniesieniu do wniosku Polski, o dodatkowe 2,76 mld euro dotacji w ramach Planu REPowerEU. Plan ten ma służyć zwiększeniu niezależności energetycznej UE i poszczególnych państw członkowskich, w tym od importu paliw kopalnych.

W ramach REPowerEU znalazły się inwestycje w budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach wiejskich w celu umożliwiania przyłączania nowych źródeł OZE z budżetem 972 mln euro. W najbliższych dwóch latach na ten cel zostanie przeznaczone dodatkowo około 4,3 mld zł. Inwestycje w tym zakresie zwiększą możliwości przyłączania do sieci nowych instalacji OZE, w tym jakże ważnych dla poprawy opłacalności rolnictwa biogazowni rolniczych, a także inwestycji służących na rzecz powstających spółdzielni energetycznych.

To ważna informacja dla wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, ponieważ dzięki poprawie infrastruktury sieciowej, będzie możliwe efektywne wykorzystanie środków w ramach programu Energia dla wsi.

Za realizację inwestycji w budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach wiejskich odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, natomiast beneficjentami wsparcia będą operatorzy systemów dystrybucyjnych.