Lidl zredukuje swoją emisję gazów cieplarnianych

Lidl Polska kolejny raz stawia sobie cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Sieć we wszystkich krajach swojej działalności zamierza zredukować do 2030 roku emisje operacyjne o 80% względem 2019 roku.

Działalność Lidl Polska w zakresie ochrony klimatu skupia się na wielu obszarach, które łączy wspólny mianownik: ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza względem poziomu z czasów przedprzemysłowych. W roku 2022 sieć przeszła na 100% użycia zielonej energii elektrycznej m.in. poprzez zakup energii elektrycznej pochodzącej z OZE oraz wytwarzanie własnego prądu z instalacji fotowoltaicznych. Z kolei do roku 2030 Lidl, we wszystkich krajach swojej działalności, zamierza zredukować emisje operacyjne o 80% względem 2019 roku.

Aby osiągnąć te założenia Lidl Polska stawia na:

  • obniżanie zużycia energii w sklepach, centrach dystrybucyjnych i centrali,
  • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych i oświetlenia LED,
  • optymalizację tras dostaw.

W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych Lidl Polska zrezygnował z dostaw transportem lotniczym zagranicznych warzyw i owoców. Zdecydowana większość spośród dostępnych
w ofercie Ryneczku Lidla produktów pochodzi od polskich dostawców, a jedynie część jest sprowadzana z innych krajów. Globalnie sieć zobowiązuje również swoich dostawców, którzy odpowiadają za 75% emisji gazów cieplarnianych, do wyznaczenia własnych celów klimatycznych do 2026 r.

Równolegle do działań operacyjnych, firma stawia na edukację. Od października spółki narodowe Lidl realizują inicjatywę #teamlidl YOU, która ma przybliżyć pracownikom, klientom, dostawcom oraz partnerom społecznym i biznesowym zaangażowanie sieci w działania CSR oraz zachęcić ich do aktywności na rzecz środowiska i społeczeństwa. Celem akcji jest zainspirowanie interesariuszy do włączenia zrównoważonych działań w ich codzienne życie zawodowe i prywatne. Program obejmuje komunikację, szkolenia, tworzenie innowacyjnych platform edukacyjnych i wymiany doświadczeń oraz programy motywacyjne umożliwiające dzielenie się pomysłami.