MF: Wydatki budżetu wzrosły o 28,4% r/r w I-X 2023 r.

Warszawa, 25.11.2023 (ISBnews) – Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosło 511,8 mld zł, tj. 73,8% planu rocznego i było o 113,1 mld zł, tj. 28,4% wyższe niż rok wcześniej, podało Ministerstwo Finansów.

“Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosło 511,8 mld zł, tj. 73,8% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (398,7 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 113,1 mld zł, tj. 28,4 %”- czytamy w komunikacie.

Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 25,5 mld zł), co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,2 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 39,1 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 8,7 mld zł tj. ok 28,8%.

“Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 19 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. Związane to było m.in. z wejściem w życie przepisów ‘Ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca 2023 r.’ zwiększającej środki dla jednostek samorządu terytorialnego. Uruchomiono już dwie dodatkowe transze środków, w sierpniu i we wrześniu (łącznie w wys. ok 8,8 mld zł) dla samorządów w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” – czytamy dalej.

W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 21 mld zł, głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 27,5 mld zł, w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

“Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2 mld zł), co było spowodowane rozliczeniem nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za miesiąc marzec oraz rozliczeniem w styczniu br. korekty budżetu za 2022 r. przez pomniejszenie składki do UE za ten miesiąc. Po dziesięciu miesiącach 2023 r. zanotowano również niższe niż planowano wpłaty do UE z tytułu należności celnych” – napisano także w informacji.

Ministerstwo Finansów podało dziś, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa po październiku odnotowano 36,42 mld zł deficytu, tj. 39,6% planu na cały rok, podało Ministerstwo Finansów. Miesiąc wcześniej deficyt wyniósł 34,69 mld zł (37,7% planu).

Dochody budżetu państwa po październiku wyniosły 475,39 mld, tj. 79,1% planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 511,81 mld zł, tj. 73,8% planu na br.

(ISBnews)