Enel chce zainwestować 35,8 mld euro w sieć i OZE

Enel, jeden z największych europejskich koncernów paliwowo-energetycznych, ogłosił uruchomienie trzyletniego programu inwestycyjnego. Włoski koncern chce wydać 35,8 mld euro na inwestycje sieciowe oraz odnawialne źródła energii.

W programie prawie 19 mld euro zostanie wydanych na sieci, podczas gdy inwestycje w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych pochłoną 12,12 mld euro. Mają one być bardziej selektywne i obejmować inwestycje w lądową energię wiatrową, energię słoneczną i magazynowanie energii w bateriach. Dodatkowo Enel ogłosił, że zamierza dodać około 13 gigawatów (GW) nowych mocy wytwórczych w zielonej energii na całym świecie na własnym obszarze działania i we współpracy z innymi firmami. Jak twierdzą analitycy jest to część planu włoskiego państwa stworzenia dywersyfikacji źródeł energii i uniezależniania się od jednego jej nośnika – gazu, zwłaszcza po zimie 2022-2023 i gazu pochodzącego z Rosji.

Grupa przeznaczy 49% nakładów inwestycyjnych brutto na inwestycje we Włoszech, w porównaniu z 48% w poprzednim planie strategicznym, przewidującym inwestycje wartości 37 mld euro, w tym 17 mld na odnawialne źródła energii. Dyrektor generalny Grupy Flavio Cattaneo stwierdził, iż obecnie Enel, po wprowadzeniu w życie nowego biznesplanu na lata 2024–2026, stanie się Grupą „bardziej elastyczną i reagującą szybko na wyzwania rynkowe”, zaś najważniejsza będzie w Grupie dyscyplina finansowa.

„W ciągu najbliższych trzech lat przyjmiemy bardziej selektywne podejście do inwestycji w celu maksymalizacji rentowności przy minimalizacji ryzyka” – stwierdził Cattaneo w oświadczeniu dla inwestorów. Jak dodał, grupa spodziewa się zmniejszyć zadłużenie o około 11,5 mld euro w latach 2023–2024, mając więcej czasu na sfinalizowanie sprzedaży aktywów niż wcześniej planowano. Obecnie oczekuje się, że zadłużenie finansowe netto spadnie do około 2,3-krotności zysków grupy przed podatkami, odsetkami i amortyzacją w 2026 r. Na koniec tego roku zadłużenie netto kształtuje się na poziomie od 60 do 61 mld euro, czyli 2,7-2,8-krotności EBITDA. Enel podał, że oczekuje się, że jego dochód zwykły netto będzie rósł średnio o 6% rocznie i osiągnie 7,1-7,3 mld euro w 2026 r.

Enel potwierdził minimalny próg dywidendy na akcję w wysokości 0,43 euro na akcję w ciągu najbliższych trzech lat i zobowiązał się do zwiększenia dywidendy na akcję do 70% wypłaty zwykłego dochodu netto, jeśli osiągnięta zostanie neutralność przepływów pieniężnych.

Akcje kontrolowanej przez państwo grupy energetycznej spadły o 1% na giełdzie w Mediolanie, osiągając wyniki słabsze od nieznacznie dodatniego indeksu blue chipów.