PGE oczekuje wzrostu r/r powtarzalnego zysku EBITDA w dystrybucji i obrocie w 2024 r.

Warszawa, 22.11.2023 (ISBnews) – Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się, że EBITDA powtarzalna wzrośnie w ujęciu rok do roku w segmentach Dystrybucja i Obrót w 2024 r., a spadnie – w Energetyce Konwencjonalnej i Ciepłownictwie, natomiast osiągnie porównywalny poziom w Energetyce Odnawialnej, wynika z prezentacji.

“Główne czynniki [dot. Energetyki Konwencjonalnej:

* Spodziewane niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej

* Niższe przychody z Rynku Mocy

* Presja na wolumeny produkcyjne – nowe moce OZE, oczekiwana wyższa generacja źródeł wiatrowych oraz fotowoltaicznych, wymiana międzysystemowa

* Spodziewany niższy poziom jednostkowych kosztów zużycia paliw produkcyjnych (węgiel kamienny)” – czytamy.

W przypadku Ciepłownictwa główne czynniki to:

* Spodziewane niższe ceny energii elektrycznej

* Spadek przychodów z tytułu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji

* Nieznaczny wzrost taryf ciepłowniczych, wymieniono także.

Odnośnie Dystrybucji napisano: “Oczekiwany wyższy oczekiwany efektywny średnioważony koszt kapitału (WACC) w wyniku zakładanej możliwości uzyskania premii za reinwestowanie – ok. 10% + premia za reinwestowanie. Spodziewana wyższa wartość regulacyjna aktywów (WRA) na poziomie ok. 21,6 mld zł”.

W Energetyce Kolejowej PGE spodziewa się niższych przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych oraz wyższego oczekiwanego efektywny średnioważony koszt kapitału (WACC).

Wiceprezes ds. finansowych Lechosław Rojewski powiedział podczas wideokonferencji, że w Energetyce Kolejowej Grupa liczy na WACC powyżej 8% wobec 6% obecnie.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)