Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty rozpocznie rozmowy z Orlenem w kierunku zaprzestania działań dotyczących potencjalnej akwizycji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) przez Orlen, podała spółka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 38,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 19,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ten Square Games odnotowało 22,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 19,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza Rafako odwołała ze składu zarządu spółki prezesa Dawida Jaworskiego oraz cofnęła delegację członka rady Michała Sikorskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, powołała w skład zarządu spółki Roberta Kuraszkiewicza, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki, a także powołała w skład zarządu spółki Andrzeja Marciniaka, podała spółka.

Molecure otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu przez komisję etyczną oraz brytyjski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną, podała spółka.

Synektik podtrzymuje, że bieżący rok obrotowy, który zaczął się 1 października, będzie wzrostowy dla spółki, choć nie w takiej skali, jak poprzedni, wynika ze słów wiceprezesa Dariusza Koreckiego. Spółka ostrożnie zakłada, że sprzedaż systemów robotycznych da Vinci w sztukach będzie zbliżona r/r w roku obrotowym 2023/2024.

Dywidenda Synektika za rok obrotowy 2022/2023 może być znacznie wyższa niż za poprzedni rok, wynika ze słów wiceprezesa Dariusza Koreckiego.

Creotech Instruments planuje zakończenie prac budowlanych przy nowym budynku firmy w Piasecznie do końca 2023 roku, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona. W obiekcie znajdą się m.in. linie produkcyjne, clean-roomy do montażu elektroniki lotnej czy sekcja integracji satelitów, umożliwiająca budowę 10 jednostek satelitarnych klasy do 200 kg rocznie.

Santander Bank Polska zdecydował o emisji uprzywilejowanych obligacji serii 2/2023 o wartości do 3,1 mld zł o terminie wykupu 30 listopada 2026 r., podał bank. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,80% w skali roku.

Założyciele Legimi posiadający pakiet kontrolny nie zamierzają sprzedawać akcji w zaproszeniu do sprzedaży akcji opublikowanym przez Wirtualną Polskę. Chcą jednak współpracować z nowym akcjonariuszem nad potencjalnymi synergiami i szansami rozwoju, podała spółka.

Wartość portfela Comarchu na bieżący rok jest obecnie o 1-2% większa r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

PlayWay liczy na przyszłoroczne IPO spółek GameBoom i SimRail, a także – w drugiej kolejności – Madnetic i Dreamway, poinformował prezes Krzysztof Kostowski.

PGNiG Upstream Norway (PUN) – spółka z Grupy Orlen – prowadzi rozmowy dotyczące przejęć kolejnych udziałów w złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Kolejna akwizycja w tym obszarze możliwa jest w 2024 roku, poinformował dyrektor generalny PUN Marek Woszczyk.

Develia wprowadziła do oferty dwa budynki, w których powstanie 225 mieszkań o powierzchni od 25 m2 do 147 m2 w ramach projektu Bemowo Vita w Warszawie, podała spółka. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na I kw. 2024 roku, a zakończenie na III kw. 2025 r.

Wstępny kierunek dla daty premiery gry “Robin Hood – Sherwood Builders” to połowa stycznia 2024 roku, poinformował prezes PlayWay Krzysztof Kostowski.

Polimex Mostostal intensywnie pracuje nad wzmacnianiem portfela zamówień na kolejne lata, choć dużym wyzwaniem dla całego rynku budowlanego jest widoczne zmniejszenie liczby nowych projektów, co powoduje z kolei wzrost konkurencji i presję na obniżanie marż, poinformował prezes spółki Krzysztof Figat. Z uwagi na dywersyfikację portfela w przyszłych okresach spodziewany jest wzrost przychodów w segmencie nafta, gaz, chemia.

Torpol szacuje, że obecny portfel zamówień pozwala na wypracowanie ok. 1,2-1,5 mld zł przychodów w 2024 r., jednak ta kwota może się znacząco powiększyć w przypadku pozyskania kolejnych zleceń do portfela, wynika ze słów wiceprezesa ds. finansowych Marcina Zachariasza. Zarząd poinformował także, że pracuje nad strategią i powinien ją zamknąć w I półroczu 2024 r.

Przychody 15 największych spółek budowlanych w Polsce wzrosły o 22,5% r/r do prawie 44,5 mld zł w 2022 r, zaś w I poł. 2023 r. przychody ze sprzedaży notowanych na GPW 8 firm z tego segmentu były wyższe o 1,08% r/r i wyniosły 12,3 mld zł, wynika z raportu “Polskie Spółki Budowlane 2023” firmy doradczej Deloitte. Rynek budowlany zmaga się jednak z istotnymi wyzwaniami dotyczącymi m.in. wysokich cen materiałów i energii czy też niższej podaży projektów w wybranych segmentach rynku.

PKO Bank Polski, wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem i Santander Bank Polska, podpisał umowę konsorcjalną ze spółką Great Wind z Grupy Polsat Plus, podał bank. Umowa obejmuje: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy na pokrycie VAT oraz kredyt DSRF, czyli finansujący rezerwę obsługi długu. Łączna wartość finansowania to 800 mln zł, a udział PKO BP wynosi 237,6 mln zł.

mPay podpisał umowę z Polregio dotyczącą prowadzenia sprzedaży hurtowej biletów na przejazdy pociągami Polregio poprzez system informatyczny mPay, podała spółka.

PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen przejmuje kontrolę nad całą działalnością spółki wydobywczej KUFPEC Norway, należącej do Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, za kwotę wstępnie 445 mln USD. W efekcie transakcji, wydobycie gazu ziemnego Grupy Orlen w Norwegii wzrośnie o jedną trzecią i przekroczy 4 mld m3 rocznie. Z kolei dzienna produkcja węglowodorów już w 2024 r. przewyższy 100 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Przejmowana działalność obejmuje m.in. udziały w pięciu złożach, na których Grupa Orlen już prowadzi eksploatację. Wydobywany z nich gaz będzie przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimeksu Mostostal wynosi 7,96 mld zł (wliczając projekty zaoferowane, w przypadku których dokonano wyboru oferty spółki), podał Polimex.

Wirtualna Polska Media nabyła od indywidualnych inwestorów 12,5% akcji spółki Legimi (uprawniających do 9,9% głosów na walnym zgromadzeniu) po 27,5 zł za sztukę, czyli łącznie za 5,3 mln zł, podała Grupa WP. Wirtualna Polska ma zamiar dokupić na tych samych warunkach nie więcej niż 29,39% i nie mniej niż 8,44% akcji.

Spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins wystąpiła do Grupy Azoty oraz Zakładów Chemicznych Police o udzielenie pożyczki wspierającej o wartości 45 mln euro, podała Grupa Azoty.

Ibex Group, większościowy akcjonariusz Pepco Group, ocenia, że akcje Pepco są obecnie znacząco niedowartościowane i nie ma zamiaru sprzedawać akcji po obecnej lub zbliżonej do obecnej cenie, podał Ibex w oświadczeniu, którego treść przekazało Pepco.

Grupa Torpolu posiada portfel zamówień o wartości ponad 3 mld zł netto (bez udziałów konsorcjantów), zapewniający prowadzenie prac do 2026 roku włącznie, z tego: ponad 2,77 mld zł netto – kontrakty realizowane przez spółkę-matkę; niemal 0,24 mld zł netto – kontrakty realizowane przez spółkę zależną Torpol Oil&Gas.

Torpol odnotował 22,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 40,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rainbow Tours odnotowało 110,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 49,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza Airway Medix powołała Petera Krönera do zarządu spółki.

(ISBnews)