Rangersy w polskich Siłach Zbrojnych

2. Regionalna Baza Logistyczna i firma Glomex MS Polska zawarły kontrakt na dostawę do 324 samochodów ciężarowo-osobowych pick-up Ford Ranger. Wartość całego kontraktu wyniosła 114,3 mln zł brutto.

Kontrakt, który ma być zrealizowany w latach 2023-2025 obejmuje 163 wozy zamówienia podstawowego i 161 w ramach opcji, ale według nieoficjalnych informacji dostarczone będą wszystkie samochody w miarę dostaw od producenta. Samochody te pozwolą na stopniowe wycofywanie zużytych i nie mających dobrej opinii w jednostkach wozów Honker. Fordy Ranger były już dostarczane Siłom Zbrojnym w latach 2020-2022, obecnie przejmowane auta mają malowanie w kolorze matowej zieleni i wyposażenie umożliwiające użycie systemu noktowizyjnego Blackout. Ford Ranger w wersji dla Sił Zbrojnych RP przewozi 5 osób wraz z kierowcą i ładunek minimum 250 kg, zaś łączna jego waga nie może przekraczać 3500 kg.

Do końca roku zostaną dostarczone dwa pierwsze wozy, większość dostawy ma nastąpić w 2024 roku, kiedy to napłynie 120 samochodów zamówienia podstawowego i 120 w opcji. W 2025 roku dostawy obejmą po 41 wozów zamówienia podstawowego i opcyjnego.

Spółka Glomex MS Polska w konsorcjum z Glomex MS zrealizowały już dostawę 657 samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia Ford Ranger XTL dla Sił Zbrojnych RP. Umowa ta miała wartość 121,2 mln zł. Jak zauważył analityk finansowy i militarny Tomasz Dmitruk, patrząc na obecnym koszt zamówienia nie sposób nie dostrzec, że „w nowym zamówieniu cena jednostkowa pojedynczego samochodu wzrosła niemal dwukrotnie w stosunku do zamówienia z 2020 roku”.