W gminie Śrem powstanie pierwszy w Polsce TBS ogrzewany wodorem

Podpisanie umowy na wybudowanie pierwszej w Polsce kotłowni wodorowej dla budynków mieszkalnych

W Muzeum Śremskim zawarto umowę na projekt nowego osiedla ogrzewanego wodorem. Zadanie ma wykonać spółka Con-Project we współpracy z SES Hydrogen Energy w ramach inwestycji Śremskiego TBS oraz Gminy Śrem. Na jej podstawie SES Hydrogen Energy wykona projekt pierwszej w Polsce kotłowni wodorowej dla budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Podpisana umowa rozpoczyna realizację dokumentacji projektowej dla pionierskiej kotłowni wodorowej, która stanowić będzie część zdywersyfikowanego systemu grzewczego, dostarczającego ciepło do planowanych 195 mieszkań. System przewiduje instalację kotłowni wodorowej opartej o spalanie wodoru i tlenu oraz instalację grzewczą obejmującą gruntowe pompy ciepła solanka/woda.

Kotłownia wodorowa będzie częścią pełnego projektu i służyć będzie zapewnieniu ciepłej wody na potrzeby c.w.u i c.o. dla budynków. Jej punkt centralny stanowić będzie kocioł wodorowo-tlenowy wraz z instalacjami przygotowania gazów. Ponadto, pełna infrastruktura obejmie moduł generacji wodoru i tlenu z wykorzystaniem elektrolizerów, układ przygotowania wody do elektrolizy, moduł magazynowania wodoru i tlenu, układy zasilania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiany ciepła.

Kocioł wodorowy, który docelowo zostanie wykorzystany na potrzeby inwestycji będzie pierwszym w pełni ekologicznym urządzeniem grzewczym dedykowanym aplikacjom średniej i dużej skali, który dzięki zastosowaniu substratów w postaci wodoru i tlenu oraz obiegu zamkniętego zapewni eliminację emisji COx, NOx, SOx oraz pyłów. Specjalnie projektowany układ ma umożliwić częściowy recykling i ponowne wykorzystanie wody, która będzie kierowana z powrotem na elektrolizer. Celem jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

Wykorzystanie wodoru w ogrzewnictwie mieszkaniowym zapewni realizację strategii klimatycznych oraz środowiskowych w obszarze lokalnym, polepszając codzienny komfort życia mieszkańców.

„Od lat priorytetem gminy Śrem jest zrównoważony rozwój. Realizując zadania samorządu i spełniając potrzeby mieszkańców, staramy się podążać za nowoczesnością. Jako gmina wprowadziliśmy wiele inicjatyw, których celem jest poprawa jakości środowiska: dofinansowujemy mieszkańcom wymianę ogrzewania węglowego, pilotażowo uruchomiliśmy inteligentny system gospodarowania odpadami na osiedlu bloków, Śremskie Wodociągi wytwarzają z odpadu polepszacz do gleb, flota komunalnej spółki PGK w 50% zasilana jest LNG/CNG. Osiedle zasilane wodorem to wielki krok w rozwoju systemów ogrzewnictwa budownictwa wielorodzinnego. Jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym, a perspektywa rozwoju technologii wodorowej przekonuje do przystąpienia do tego nowatorskiego i pionierskiego przedsięwzięcia” –podkreśla Adam Lewandowski, burmistrz Śremu.

Wodór jest bowiem odpowiedzią na wyzwanie redukcji emisji w sektorze budownictwa w horyzoncie długoterminowym.

„Kiedy w ubiegłym roku przystępowaliśmy do współpracy ze Śremskim TBS oraz Gminą Śrem, idea wdrożenia wodoru w dekarbonizacji sektora budynków była wyjątkowo perspektywiczna, ale mało który podmiot w ogóle rozważał taką możliwość. Zaledwie rok później stajemy w obliczu zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej, która zakłada, że od 2028 r., a więc w perspektywie zaledwie kilku lat, wszystkie nowopowstające budynki muszą być bezemisyjne” – mówi Mateusz Sołtysiak, prezes SES Hydrogen Energy.

„Projekt osiedla wodorowego w Śremie jest nowatorski nie tylko w skali kraju, ale i całej Europy, zapewniając spełnienie celów regulacyjnych, przy jednoczesnym uniezależnieniu odbiorców ciepła od tego co dzieje się na rynku energii i paliw. Tym bardziej cieszy nas ta współpraca i że docelowo to nasz kocioł wodorowy ogrzeje nowe budynki w Śremie. Mamy nadzieję, że będzie to pozytywny akcelerator, który zachęci kolejne miasta, inwestorów i deweloperów do wdrożenia czystych technologii wodorowych” – dodaje Sołtysiak.

„Podpisana umowa dotyczy zaprojektowania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Śremie. Konstrukcja wykonania budynków, jak i zasadniczy sposób ogrzewania, chłodzenia i wentylacji opierają się na znanych technologiach i są zbliżone do już projektowanych przez nas innych budynków mieszkalnych. Prefabrykaty, system ogrzewania sufitowego czy pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem są rozwiązaniami znanymi i sprawdzonymi w wielu wariantach. To, co wymagało od naszych projektantów zastosowania nietypowych rozwiązań projektowych to przede wszystkim wykorzystanie technologii wodorowej jako instalacji współpracującej z systemem co i cwu opartym na gruntowych pompach ciepła” – zaznacza Ryszard Grzęda, prezes Con-Project.