Największa umowa PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa będąca liderem Konsorcjum PGZ-Narew zawarła umowę z koncernem MBDA dotyczącą opracowania i wdrożenia naziemnego systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu opartego na pociskach rakietowych CAMM-ER i wyrzutniach iLauncher. Wyceniana na 4 mld funtów, czyli 20,4 mld złotych, umowa jest największą tego typu umową w historii PGZ.

Umowa jest rozwinięciem umów zawartych 5 września 2023 r. w trakcie XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO odbywającego się w Kielcach, kiedy to Konsorcjum PGZ-Narew zawarło dwa kontrakty dotyczące pozyskania ponad 1000 pocisków rakietowych CAMM-ER i dedykowanych 138 wyrzutni rakietowych iLauncher dla 23 baterii obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew. Umowy te przewidywały dostawy w latach 2027-2035, zaś ich wartość wyniosła 54 mld złotych brutto.

W skład Konsorcjum PGZ-NAREW wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola, Jelcz, MESKO, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, PCO, PIT-RADWAR, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Elektroniczne oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów. Współpracują w nim także firmy prywatne oraz ośrodki naukowo-badawcze zarówno wojskowe, jak m.in. WITU, czy cywilne.

Obecny kontrakt Konsorcjum PGZ-Narew z MBDA zawiera m.in. transfer technologii i wiedzy koniecznej do opanowania projektowania, konstrukcji, technologii najważniejszych elementów oraz produkcji pocisków rakietowych CAMM-ER i dedykowanych im wyrzutni iLauncher w Polsce, transfer wiedzy i technologii zakresie bieżącej eksploatacji, wsparcia remontowo-konserwacyjnego pocisków CAMM-ER i wyrzutni iLauncher oraz te komponenty tych pocisków i wyrzutni, które nie będą produkowane w Polsce.

Zważywszy na obie umowy, prawdopodobny udział finansowy polskiego przemysłu w produkcji ponad 1000 pocisków CAMM-ER oraz wyrzutni iLauncher wyniesie ponad 50%. Tomasz Dmitruk, analityk finansowy i uzbrojenia, ocenia go na 54%, zaś jak zauważa, kluczowe komponenty do produkcji pocisków rakietowych i wyrzutni będą produkowane w Polsce, zaś gdyby Siły Zbrojne w przyszłości zamawiały dodatkowe pociski, to udział polskiego przemysłu w ich produkcji będzie wręcz decydujący.

„Ponadto, uzyskany transfer wiedzy pozwolić ma m.in. na zaprojektowanie i możliwość produkcji przez polski przemysł wybranych elementów pocisków rakietowych FCM (Future Common Missile), czyli wersji pocisku CAMM o zasięgu wydłużonym do ponad 100 km, który ma zostać opracowany i produkowany wspólnie z Wielką Brytanią” – twierdzi Dmitruk.

Tym samym udział polskiego przemysłu w programie Narew w kolejnych latach będzie rósł w istotny sposób, inne elementy systemu obrony przeciwlotniczej będą bowiem lub już są produkowane w Polsce. To stacje radiolokacyjne Sajna P-18PL i Systemu Pasywnej Radiolokacji oraz mobilne węzły łączności MCC, mobilne stanowiska dowodzenia, wozy rozpoznania i radiolokacji z wyposażeniem optoelektronicznym. Wszystkie te elementy będą wpięte w system kierowania i dowodzenia obroną przeciwlotniczą ICBS, na wdrożenie którego została zawarta osobna umowa. Biorąc te elementy razem, łącznie z ich utrzymaniem, około 90% komponentów do całego systemu Narew będzie wytwarzanych przez polski przemysł zbrojeniowy.