Berkshire Hathaway ma 157,2 mld dolarów w gotówce

Aktywa finansowe Berkshire Hathaway osiągnęły rekordowy poziom 157,2 mld dolarów. Przyczyną są zarówno wysokie stopy procentowe, jak i brak okazji inwestycyjnych, w które Warren Buffet, multimiliarder i właściciel funduszu, mógłby zainwestować środki.

Te udziały gotówkowe wystarczyłyby na jedno lub dwa wielkie przejęcia, jednak takich transakcji po prostu nie było i nic ich nie zapowiada. Firma wydała także 1,1 mld dolarów na wykupy własne, co dało łącznie około 7 mld dolarów buybacku za pierwsze dziewięć miesięcy roku. Konglomerat zmniejszył w tym kwartale swój ogólny portfel akcji osiągając prawie 15,7 mld dolarów ze sprzedaży po uwzględnieniu zakupów. Berkshire sprzedał przy tym akcje o 5,3 mld dolarów wyższej wartości niż wartość tych akcji, które zakupił.

Ogólne wyniki obejmowały straty inwestycyjne w wysokości 23,5 mld dolarów, co wynikło przede wszystkim z 12% spadku ceny akcji producenta iPhone’a, firmy Apple, w której Berkshire posiadał udziały o wartości 177,6 mld dolarów. Analitycy twierdzą, że mimo tego spadku Berkshire utrzymał swoje udziały w Apple. Wyniki netto całego konglomeratu inwestycyjnego są bardzo zróżnicowane, jako że zasady rachunkowości wymagają od firmy raportowania zysków i strat z inwestycji nawet jeśli nic nie kupuje i nie sprzedaje.

Wiadomo, że zyski były znaczące w segmencie działalności ubezpieczeniowej – zysk wzrósł z 3,36 mld dolarów rok temu do 4,89 mld dolarów obecnie. Ale w zeszłym roku tylko przez huragan Ian na ubezpieczeniach Berkshire straciło 2,7 mld dolarów.  W obecnym roku zaś mniejsza liczba wypadków samochodowych i spokojny sezon huraganów na Atlantyku wzmocniły pozycję finansową ubezpieczyciela samochodowego i reasekuracji Geico.

Zysk operacyjny wzrósł o 41% do 10,76 miliarda dolarów, o czym zadecydowały wysokie stopy procentowe i zyski na działalności ubezpieczeniowej, zaś po uwzględnieniu straty z inwestycji i instrumentów pochodnych, Berkshire odnotowało stratę za III kw. w wysokości 12,77 mld dolarów. To znacznie więcej niż rok wcześniej. Wynika to głównie ze strat na portfelu akcji. Zarząd Berkshire stwierdził wprost, że pozostaje ostrożny w kwestii wycen akcji i otoczenia rynkowego.

Zapasy, lokowane głównie w krótkoterminowych obligacjach skarbowych, osiągnęły najwyższy poziom od III kw. 2021 r. Stopy procentowe zaś zwiększyły znacznie rentowność posiadanych przez Berkshire amerykańskich bonów skarbowych.

System przejęć w konglomeracie w ostatnich latach miał ulec usprawnieniu, ale firma nadal nie włącza się w duże transakcje. To sprawiło, że jak stwierdza Bloomberg, „Warren Buffet i jego zastępcy ds. inwestycji zostali z większą ilością gotówki niż byliby w stanie szybko rozdysponować”. Po „martwym okresie” pandemii Berkshire nabyło udziały w Occidental Petroleum i zawarło transakcję o wartości 11,6 mld dolarów na zakup Alleghany. Sam Buffet w dużym stopniu opierał działania firmy na odkupie akcji wobec braku atrakcyjnych alternatyw.

„Wdrożenie środków pieniężnych zdecydowanie spowalnia. Ostatecznie Berkshire zacznie odczuwać presję, aby zainwestować gotówkę” – powiedział agencji Reuters Jim Shanahan, analityk w firmie Edward Jones.

Jednak inwestorzy nadal są bardzo zainteresowani firmą. Akcje serii B osiągnęły we wrześniu rekordowy poziom, jako że inwestorzy poszukiwali, przy zróżnicowanej działalności konglomeratu, zabezpieczenia przed pogarszającymi się warunkami gospodarczymi. W efekcie wzrosły one o 14% licząc rok do roku.

Firma obecnie istotnie działa w niemal wszystkich branżach amerykańskiej gospodarki będąc właścicielem takich przedsiębiorstw, jak Geico, BNSF, Dairy Queen i See’s Candies, co oznacza, że inwestorzy postrzegają jej kondycję jako wskaźnik kondycji amerykańskiej gospodarki.

Jeśli chodzi o ubezpieczeniową część działalności funduszu, to należąca do niej firma Geico, zmagająca się w 2022 roku z brakiem rentowności, w tym roku przyniosła zysk przy ograniczeniu o 54% środków na reklamę. Geico z 759 mln dolarów straty przed opodatkowaniem osiągnęło obecnie 1,05 miliarda dolarów zysku przed opodatkowaniem. Jest to efekt tego, że mniej kierowców zgłosiło roszczenia, a ograniczenie reklam przyczyniło się do 13% spadku kosztów ogólnych polis.

Zarząd Berkshire stwierdził, że u konsumentów występują wyraźne oznaki ostrożności związane z zachwianiem zaufania spowodowanym obawami o inflację, wyższymi kosztami pożyczek i niestabilnością polityczną.

Należąca do funduszu kolej BNSF odnotowała mniejsze przewozy towarowe, podobnie jak niższy poziom zakupów domów zdecydowanie zmniejszył zyski firmie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz spółkom produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych, jak Clayton Homes. Mniejsza była też sprzedaż pojazdów kempingowych Forest River i odzieży Fruit of the Loom Jazwares. Producent zabawek wytwarzający popularne Squishmallows, kupiony przez Berkshire rok temu, pomógł zrównoważyć część działania funduszu, generując w III kw. przychody w wysokości 469 mln dolarów.

Jim Shanahan, analityk Edwarda Jonesa, który wydał dla Berkshire rekomendację „trzymaj” stwierdził, że ogólne wyniki były „całkiem dobre” i przekroczyły oczekiwania, chociaż „chwiejność” w przedsiębiorstwach konsumenckich może utrzymać się przez kilka kwartałów.

Jak stwierdziła w wypowiedzi dla Bloomberg, Cathy Seifert, analityk CFRA Research, wiele firm konsumenckich doświadcza wyższych kosztów produkcji i „letniego” popytu. Seifert 31 października podniosła swoją rekomendację dla Berkshire do „kupuj”.

„W tym kontekście nie jest zaskakujące, że spółki zależne Berkshire z branży konsumenckiej i mieszkaniowej odczuwają presję” – stwierdziła.

Matthew Palazola, starszy analityk branżowy Bloomberg Intelligence i Eric Bedell stwierdził, iż wyniki Berkshire Hathaway po raz kolejny pokazały zróżnicowanie sposobów uzyskiwania dochodu „co dobrze wróży w niepewnych warunkach makroekonomicznych”.

„Zyski spółek operacyjnych wynoszące prawie 10 mld dolarów były lepsze od naszego podstawowego scenariusza, ponieważ odbicie w ubezpieczeniach, w tym korzystne tendencje w zakresie rezerw i wyższe dochody z inwestycji zrównoważyło spadające zyski z kolei i koszty sporów dotyczących energii” – stwierdził.

Warto zauważyć, że  Berkshire odnotowało wyższe zyski operacyjne, mimo że Buffett przestrzegł na dorocznym zgromadzeniu w Omaha w maju, że zyski większości jego jednostek operacyjnych mogą spaść w tym roku w miarę dobiegania końca „świetnego okresu” dla amerykańskiej gospodarki. Mimo wysokich stóp procentowych ocenił bowiem stan amerykańskiej gospodarki jako „bardzo dobry” ​i dodał, że „jeszcze będzie się rozkręcać”.