Strategiczne partnerstwo Grupy Polsat Plus i Google Cloud

Grupa Polsat Plus i Google Cloud ogłosiły strategiczne partnerstwo. Google podpisze umowę na dostawę zielonej energii od Grupy, zaś Grupa zmigruje część swojej infrastruktury IT do chmury Google.

Energia będzie produkowana przez farmę wiatrową Przyrów w woj. śląskim, należącą do Grupy Polsat Plus i ZE PAK. Inwestycja ta o mocy 50,4 MW powstaje kosztem 342 mln zł. Jej uruchomienie planowane jest w IV kw. 2024 roku.

Czysta energia to kolejny segment biznesowy prócz medialnego i konwentowego oraz telekomunikacyjnego rozwijany przez Grupę Polsat wspólnie z ZE PAK.

Z kolei Grupa Polsat przeniesie sporą część sporej infrastruktury IT do chmury Google Cloud. Działy IT spółek Grupy jak Polkomtel, Netia czy Oktwave, zyskają serwis i wsparcie szkoleniowe od Google w zakresie obsługi i rozwoju rozwiązań oraz usług chmurowych w tym uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Grupa ma także za pośrednictwem spółki Netia oraz Oktawave (firmy kupionej za 34 mln zł w 2022 r. od Grupy Fabrity), oferować rozwiązania i usługi chmurowe oparte na Google Cloud.

W II kw. 2023 roku przychody samej Grupy Polsat wzrosły o 1,9% licząc rok do roku wynosząc 3,29 mld zł przy EBIDTA 799 mln zł (spadek o 11%), zaś zysk netto wyniósł 8 mln zł (spadek o 90% m.in. wskutek wzrostu kosztów).