Koniec smuty w krajowej podaży pieniądza

Stylizowana sekwencja transmisji polityki pieniężnej jest dobrze znana: stopy procentowe, popyt i podaż na kredyt, podaż pieniądza, aktywność ekonomiczna i ceny.

O stopach procentowych oraz popycie i podaży kredytu w Polsce pisaliśmy wielokrotnie, ostatnie dane o podaży pieniądza są zaś dobrą okazją, by przyjrzeć się temu, jak wygląda podaż pieniądza i jej struktura w warunkach łagodzenia polityki pieniężnej. Wyliczmy więc czego się się wczoraj dowiedzieliśmy:

1.   Szeroka podaż pieniądza (M3) zaskakuje od pewnego czasu w górę, choć jej bieżąca dynamika nie zwala z nóg. We wrześniu M3 wzrosło o 8,3% r/r, 1 pkt. proc. powyżej prognoz.

2.   W ramach szerokiego agregatu następuje powrót do najbardziej płynnych rodzajów pieniądza, czyli gotówki w obiegu i depozytów na żądanie. W konsekwencji, płynna podaż pieniądza M1 już nie tylko odbija (na co zwracaliśmy uwagę od paru miesięcy), ale wróciła już do wzrostów w ujęciu rocznym. To kolejny – po kształcie krzywej dochodowości – wskaźnik wyprzedzający dla aktywności ekonomicznej, na którym pali się zielone światło.

3.   Wśród przesunięć w stronę bardziej płynnych elementów podaży pieniądza znajdziemy ponowny wzrost znaczenia depozytów na żądanie wśród aktywów gospodarstw domowych, co sygnalizowałoby naszym zdaniem spadek skłonności do oszczędzania. Dzieje się to, co ciekawe, przy rosnącej masie depozytów ogółem (+12,4% r/r, najwyżej od połowy 2012 r.).

4.   Kombinacja niższych stóp, luźniejszych kryteriów i wsparcia rządowego (tzw. kredyt 2%) przyniosła owoce w postaci największego przyrostu wartości złotowych kredytów mieszkaniowych od końca 2021 r. Co ciekawe, ożywienie kredytowe dotyczy głównie kredytów mieszkaniowych, w pozostałych kategoriach dynamiki są skromne.

5.   Wreszcie, zmienia się rola czynników tworzących podaż pieniądza. Okres frapującej dominacji aktywów zagranicznych netto powoli dobiega końca a coraz większy wkład ma zadłużenie sektora rządowego i samorządowego. Przy obecnej trajektorii zmiennych fiskalnych (np. potrzeb pożyczkowych) można się tu spodziewać dalszych wzrostów.

Reasumując, w podaży pieniądza widać już wyraźne oznaki łagodzenia polityki pieniężnej i zaczyn ożywienia gospodarczego.

Podaż pieniądza M1

Depozyty gospodarstw domowych na żądanie

Złotowe kredyty mieszkaniowe

Źródło: NBP, Pekao Analizy

Analizy Pekao