R.Power ma umowę z EBOR i akcjonariuszem mniejsz. dot. inwestycji EBOR w wys. 75 mln euro

Warszawa, 23.10.2023 (ISBnews) – R.Power zawarł trójstronną umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz 3S Ra Holdings (3S SPV) – spółką celową w 100% zależną od funduszu Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF, będącą akcjonariuszem mniejszościowym R.Power, podała spółka. Strony określiły w umowie obowiązki i zadania spółki w związku z planowaną inwestycją EBOR do kwoty 75 mln euro w zamian za 30% udziałów w 3S SPV.

“Współpraca zakłada również skorzystanie przez 3S SPV z możliwości dalszego dokapitalizowania spółki kwotą do 100 000 000 euro bez istotnej zmiany udziału w kapitale zakładowym spółki zgodnie z zawartą pomiędzy akcjonariuszami umową […] (łączne zaangażowanie 3S SPV w spółce w takim wypadku wyniesie 250 000 000 euro). Wyłącznym doradcą inwestycyjnym 3S SPV jest Amber Infrastructure Group. Warunkiem pośredniego dokapitalizowania spółki przez EBOR jest uzyskanie odpowiednich zgód regulacyjnych w Polsce i w Rumunii” – czytamy w komunikacie.

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

(ISBnews)