Credit Agricole: Lokalne minimum dla inflacji wyniesie 3,2% r/r w kwietniu 2024 r.

Warszawa, 13.10.2023 (ISBnews) – Lokalne minimum dla inflacji konsumenckiej wyniesie 3,2% r/r w kwietniu 2024 r., oceniają analitycy Credit Agricole Bank Polska.

“Dzisiejsze dane są zgodne z naszą prognozą, zgodnie z którą do II kw. 2024 r. inflacja pozostanie w trendzie spadkowym. W konsekwencji, grudniu br. osiągnie ona poziom 6,6% r/r, a lokalne minimum dla inflacji wyniesie 3,2% i zostanie odnotowane w kwietniu 2024 r.” – czytamy w komentarzu banku do publikacji GUS o inflacji we wrześniu.

Stopniowy spadek inflacji będzie miał szeroki zakres i będzie wspierany przez dalsze obniżenie inflacji bazowej, zmniejszenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz spadek tempa wzrostu cen nośników energii, podano także.

“W przeciwnym kierunku będzie oddziaływał oczekiwany przez nas stopniowy wzrost rocznej dynamiki cen paliw począwszy od października br., będący wypadkową kształtowania się cen ropy naftowej, kursu złotego względem dolara oraz normalizacji krajowych cen paliw po wyborach parlamentarnych” – Credit Agricole Bank Polska.

Głównym powodem obniżenia inflacji we wrześniu był silny spadek inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii), która zgodnie z szacunkami banku wyniosła 8,5% r/r wobec 10% w sierpniu, wskazali też analitycy banku.

Jak podał dziś GUS, inflacja konsumencka wyniosła 8,2% w ujęciu rocznym we wrześniu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,4%. W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 9,7%, a towarów sięgnął 7,6%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,4% (w tym towarów spadły – o 0,5%, a ceny usług – o 0,2%).

(ISBnews)