RPP łagodzi politykę pieniężną w małych krokach

Rada Polityki Pieniężnej tym razem nie zaskoczyła rynku i zgodnie z oczekiwaniami analityków i konsensusem rynkowym obniżyła stopy procentowe o 25 pb.

Komunikat po posiedzeniu RPP poddano jedynie drobnym korektom. Rada podkreśliła roczny spadek sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w sierpniu, a także wyraźny spadek inflacji CPI wraz z malejącą inflacją bazową. RPP dalej postrzega utrzymującą się niską presję popytową (zarówno krajową jak i z zewnętrznego otoczenia) jako silny czynnik dezinflacyjny. Kolejne decyzje tradycyjnie mają zależeć od napływających danych makroekonomicznych.

Stopy procentowe NBP (%)

Źródło: NBP

Naszym zdaniem RPP znajduje się w środku cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, ale od tej chwili będzie on realizowany w takich właśnie standardowych krokach. Spodziewamy się, że w listopadzie RPP obetnie stopy procentowe po raz kolejny, ale rozkład ryzyk jest przesunięty w stronę braku zmian stóp a nie większych cięć. W takich kategoriach naszym zdaniem należy postrzegać kolejne decyzje RPP – każde posiedzenie może być decyzyjne, ale nie wszystkie takie będą. Spodziewamy się, że stopa referencyjna NBP spadnie do 5,50% na koniec tego roku i do 4% na koniec przyszłego roku. Najważniejszym czynnikiem kształtującym przyszłą ścieżkę stóp jest oczywiście kontynuacja spadków inflacji (możemy być pewni, że prognozy będą pokazywać kontynuację dezinflacji, ale kierunek zaskoczeń może być już różny). Ważną rolę w kalkulacjach RPP będą też pełnić kwestie stabilności finansowej, czyli przede wszystkim kursu złotego i jego reakcji na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. Jeśli złoty będzie wyznacznikiem rynkowej przestrzeni do cięcia stóp, to kształtować ją będą decyzje innych banków centralnych. Naszym zdaniem ważny dla RPP będzie globalny i regionalny kontekst, w tym decyzje tamtejszych banków centralnych. Nasza prognoza zakłada, że w przyszłym roku do łagodzenia polityki pieniężnej przejdzie i Fed, i EBC.

Stawka WIBOR 3M i oczekiwania dotyczące jej kształtowania się rok później (%)

Źródło: Refinitiv

Piotr Bartkiewicz, CFA, ekspert Banku Pekao