TFI PZU wprowadziło do oferty 6 nowych funduszy pasywnych

Warszawa, 02.10.2023 (ISBnews) – TFI PZU wprowadziło z początkiem października na swoją platformę inwestycyjną funduszy indeksowych inPZU 6 nowych funduszy: 4 akcyjne i 2 obligacyjne, podało towarzystwo. Obecnie pod marką inPZU działają 22 fundusze indeksowe.

“Minęło już pięć lat, odkąd rozpoczęliśmy w Polsce pasywną rewolucję. Niezmiennie dostrzegamy potencjał drzemiący w tym segmencie rynku, dlatego regularnie analizujemy i aktualizujemy naszą ofertę funduszy indeksowych. Naszą intencją jest, aby w ramach platformy inPZU udostępniać inwestorom komplet prostych narzędzi umożliwiających długoterminowe, efektywne inwestowanie. Wprowadzenie nowych strategii pasywnych wpisuje się w to założenie” – powiedział wiceprezes TFI PZU odpowiedzialny za obszar inwestycji Piotr Dmuchowski, cytowany w komunikacie.
.
Od początku października TFI PZU wprowadziło do inPZU 4 fundusze akcyjne i 2 fundusze obligacyjne. Są to:

– inPZU Zielone Obligacje dąży do odwzorowania indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index. W skład indeksu wchodzą tzw. zielone obligacje emitowane w celu finansowania projektów zdefiniowanych przez MSCI ESG Research, związanych z: energią alternatywną (w tym odnawialną), efektywnością energetyczną, zapobieganiem zanieczyszczeniom i ich kontrolą, zrównoważoną gospodarką wodną, zielonym budownictwem i przystosowaniem się do zmian klimatu. To pierwszy polski fundusz niebędący master-feederem (czyli opakowaniem dla zagranicznego funduszu) zgodny z art. 9 SFDR. W rozumieniu unijnego rozporządzenia jest to tzw. fundusz ciemnozielony. Oznacza to, że ma on na celu zrównoważone inwestycje, tj. inwestuje w działalność gospodarczą przyczyniającą się do realizacji celu środowiskowego lub społecznego, podano.

– inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield dąży do odwzorowania indeksu MSCI EUR HY Corporate Bond Index. W skład indeksu wchodzą obligacje typu high yield (o wysokiej rentowności) emitowane przez przedsiębiorstwa z Europy (przeważający udział w strukturze) i USA, charakteryzujące się wyższą rentownością, ale i wyższym ryzykiem niewypłacalności.

– inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej dąży do odwzorowania indeksu MSCI World IMI Sustainable Water Transition Net Total Return USD Index.

– inPZU Akcje Sektora Biotechnologii dąży do odwzorowania indeksu MSCI World Biotechnology 35/20 Capped Net Total Return Index. W skład indeksu wchodzą spółki zajmujące się odkrywaniem, rozwojem i komercjalizacją nowych leków.

– inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych dąży do odwzorowania indeksu MSCI World IMI Space Exploration Net Total Return USD Index. Pod względem geograficznym w indeksie dominują spółki z USA.

-inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa dąży do odwzorowania indeksu MSCI World IMI Cyber Security Net Total Return USD Index. W indeksie dominują spółki z USA należące do sektora IT.

Na koniec grudnia 2022 r. TFI PZU zarządzało aktywami spółek z Grupy PZU oraz klientów zewnętrznych o łącznej wartości około 41,1 mld zł.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)