Co dalej z systemem kaucyjnym w Polsce?

Nowa ustawa spowodowała, że największe firmy z branży napojów bezalkoholowych i piwnej utworzyły grupę inicjatywną. W nieco ponad rok mają zbudować system kaucyjny w Polsce, ponieważ już od 1 stycznia 2025 r., wchodzi w życie obowiązek zbiórki opakowań po napojach.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wraz z niektórymi  innymi ustawami, którą podpisał Prezydent RP, ma ogromne znaczenie dla całej branży napojowej. Wraz z początkiem 2025 roku wchodzi w życie obowiązek zbiórki w systemie kaucyjnym opakowań plastikowych, puszek metalowych i szklanych butelek zwrotnych po napojach, wodach, napojach mlecznych, sokach, nektarach i piwie. Utworzenie tego systemu spoczywa na firmach, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach nim objętych. Jest on przede wszystkim kluczowym narzędziem do realizacji przez firmy działań związanych z samą zbiórką opakowań, ale także dostępu do surowca wtórnego – recyklatu. System powinien spełniać wymogi, które wynikają z unijnej dyrektywy Single Use Plastic, która dotyczy poziomów użycia surowców wtórnych w nowych opakowaniach. A w roku 2025 każda nowa butelka PET będzie musiała zawierać minimum 25% recyklatu.

Carlsberg Polska, Coca-Cola HBC Polska, Colian, Grupa Maspex, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Nestle Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull oraz Żywiec Zdrój podpisali list intencyjny o współpracy przy tworzeniu podmiotu reprezentacyjnego, który będzie obowiązkowym elementem do uruchomienia i funkcjonowania systemu kaucyjnego w kraju. Spółki są otwarte na współpracę z firmami, które będą zainteresowane utworzeniem silnego, efektywnego środowiskowo i ekonomicznie systemu kaucyjnego. Natomiast Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców we współpracy z ZPPP Browary Polskie wesprą sygnatariuszy listu organizacyjnie i komunikacyjnie.

“Obecny kształt ustawy oraz bardzo krótki czas na uruchomienie zbiórki opakowań poprzez system kaucyjny sprawiają, że branża napojowa w Polsce stoi przed nieporównywalnie trudniejszym zadaniem niż inne kraje UE. Nie uwzględniono wielu kluczowych rozwiązań, które pomogłyby w tworzeniu efektywnego i racjonalnego ekonomicznie systemu kaucyjnego. Przedsiębiorcom grożą miliardowe kary, zaś cały rynek czeka chaos spowodowany obecnością wielu operatorów. A to tylko niektóre z wyzwań, z którymi będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy. W konsekwencji koszt funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce będzie znacząco wyższy w porównaniu z innymi krajami, które już wdrożyły taki system. Pomimo tego, jako związki pracodawców będziemy wspierać firmy z branży napojowej w jak najszybszym powołaniu dużego i silnego podmiotu reprezentującego” – zadeklarowali Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻ ZP i Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie.