Za blisko 470 mln zł zmodernizowano infrastrukturę tramwajową w Toruniu

Tramwaj Swing Duo w Toruniu

Dzięki wspomnianej inwestycji w Toruniu przybędzie m.in. blisko 13 tys. metrów toru pojedynczego torowiska, w tym 5,2 tys. metrów pojedynczego toru zielonych torowisk, 27 platform przystankowych, w tym 14 zielonych przystanków. Tym samym łączna długość, liczącej przeszło 130 lat, toruńskiej sieci tramwajowej sięgnie około 66,5 tys. metrów pojedynczego toru.

Budowa nowej linii tramwajowej jest elementem większego programu inwestycyjnego o łącznej wartości blisko 470 mln zł obejmującego szereg zadań inwestycyjnych, których celem było m.in. zmodernizowanie infrastruktury tramwajowej na terenie Torunia oraz odnowienie taboru tramwajowego i autobusowego (poprzez zakup autobusów elektrycznych i hybrydowych). Inwestycje były współfinansowane przez Bank Pekao w konsorcjum z BGK, w ramach programu emisji obligacji z października 2017 roku na łączną kwotę programu blisko 307 mln zł, w którym Bank Pekao pełni funkcję m.in. agenta programu oraz administratora zabezpieczeń.

Jest to finansowanie, które wpisuje się w strategię zaangażowania Pekao w przyjazne środowisku projekty, a takim niewątpliwie jest szynowy transport publiczny. W czerwcu 2021 Bank ogłosił strategię ESG w perspektywie do roku 2024, zgodnie z którą w latach 2021-2024 zorganizowane zostaną finansowania dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł.

Bank Pekao jest liderem w finansowaniu projektów sektora publicznego, w tym także zrównoważonych projektów komunikacji miejskiej, jakim jest publiczny transport szynowy. Toruń jest jednym z ośmiu polskich miast, w których rozwój ekologicznego transportu tramwajowego jest finansowany przez Bank Pekao, co daje nam ponad 50% udziału w rynku. Łączne zaangażowanie Banku w finansowanie komunikacji miejskiej w Polsce jest na poziomie 3,5 mld zł. W obszarze transportu szynowego, poza tramwajowym, Bank Pekao jest także wiodącym bankiem w finansowaniu rozwoju komunalnego transportu kolejowego: udzielił dotychczas finansowania 3 samorządowym spółkom kolejowym w łącznej kwocie ok. 1 mld zł.