Państwa się zbroją, a Lockheed Martin ma coraz lepsze wyniki

Lockheed Martin, producent wielozadaniowych samolotów bojowych F-16 i F-35, podniósł swoje prognozy roczne zysków i sprzedaży ze względu na rosnący popyt na zaawansowany sprzęt wojskowy. Popyt ten rośnie w związku z wojną w Ukrainie i rosnąca niepewnością geopolityczną.

Lockhhed Martin (LM) produkuje tak poszukiwane rodzaje uzbrojenia, jak m.in. wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i F-35, przeciwpancerne pociski kierowane Javelin, pociski PAC-3MSE do systemów przeciwlotniczych Patriot. Obecnie jest obłożony zamówieniami zarówno z USA, jak i z krajów Europy Zachodniej oraz Azji. Co prawda dostawy F-35 są opóźnione w stosunku do harmonogramu, ale tu konieczna były aktualizacja oprogramowania komputera misji. Jest to największy jak do tej pory program LM, który wygenerował 27% całkowitej skonsolidowanej sprzedaży netto i 66% sprzedaży netto w dziale lotniczym, zaś sprzedaż w dziale lotniczym – największym dziale koncernu – wzrosła o 17,3% w porównaniu z rokiem poprzednim do 6,88 mld dolarów. Wzrost zamówień wspomagany był poprzez zniesienie wynikających z pandemii ograniczeń federalnych w zakresie finansowania i łańcucha dostaw.

Obecnie ten największy na świecie dostawca sprzętu i usług zbrojeniowych oczekuje, że w 2023 r. zysk wyniesie od 27 do 27,20 dolarów na akcję, w porównaniu z poprzednimi prognozami na poziomie 26,60–26,90 dolarów na akcję. Firma oczekuje, że całoroczna sprzedaż netto wyniesie od 66,25 mld dolarów do 66,75 mld dolarów, w porównaniu z wcześniejszą prognozą 65-66 mld dolarów.

W II kw. obecnego roku firma Lockheed Martin z siedzibą w Maryland odnotowała zysk netto w wysokości 6,63 dolara na akcję w II kw., powyżej szacunków Wall Street na poziomie 6,45 dolara na akcję zgodnie z danymi Refinitiv. Po skorygowaniu zysk wyniósł 6,73 dolarów na akcję. Kwartalna sprzedaż netto wzrosła o 8,1% do 16,69 mld dolarów pokonując oczekiwania na poziomie 15,92 mld dolarów.