BFG: Resolution Getin Noble Banku nie była niekorzystna dla akcjonariuszy i wierzycieli

Warszawa, 19.07.2023 (ISBnews) – Żaden z akcjonariuszy ani wierzycieli Getin Noble Bank nie poniósł w ramach przymusowej restrukturyzacji większych strat niż w przypadku hipotetycznej upadłości likwidacyjnej, ocenił Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), powołując się na raport Deloitte Advisory.

“Zgodnie z wynikającą z art. 241 ust. 1 ustawy o BFG zasadą niepogarszania praw wierzycieli (ang. no creditor worse off), po zakończeniu przymusowej restrukturyzacji niezależny podmiot dokonuje oceny, czy strata, jaką ponieśli wierzyciele podmiotu w restrukturyzacji, nie jest wyższa niż miałoby to miejsce wówczas, gdyby BFG nie podjął działań wobec zagrożonego podmiotu i zostałby on zlikwidowany w ramach standardowej procedury upadłościowej” – czytamy w komunikacie.

“W raporcie stwierdzono, iż zasada niepogarszania sytuacji właścicieli oraz wierzycieli nie została złamana, a Fundusz nie jest zobligowany do wypłaty roszczenia uzupełniającego z tytułu strat poniesionych przez właścicieli i wierzycieli” – czytamy również.

Z analiz Deloitte wynika, że w przypadku upadłości roszczenia Funduszu zostałyby jedynie częściowo zaspokojone, a żaden inny podmiot (w tym np. podmioty, które posiadały w Getin Noble Bank depozyty nieobjęte gwarancjami BFG, jak np. szkoły, szpitale czy inne jednostki samorządu terytorialnego) nie odzyskałby swoich należności, podano.

BFG wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank ponieważ zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki, które zobowiązują BFG do podjęcia takiego działania:

1) Getin Noble Bank był zagrożony upadłością;

2) brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze, działania Getin Noble Bank  lub systemu ochrony instytucjonalnej pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością;

3) wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank było konieczne w interesie publicznym, rozumianym w szczególności jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych, a także zapewnienie kontynuacji realizowanej przez Bank funkcji krytycznej w postaci obsługi przyjmowanych depozytów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozpoczęta 30 września 2022 r. przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku pozwoliła ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 38,1 mld zł, łącznie z 3,3 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości, podkreślono.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. W wyniku procedury resolution Getin Noble Banku powstał VeloBank, który jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

(ISBnews)