Kredyt Inkaso miało 22,51 mln zł zysku netto, 174,55 mln zł zysku EBITDA w r.obr. 2022/23

Warszawa, 18.07.2023 (ISBnews) – Kredyt Inkaso odnotowało 22,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2022/2023 (kwiecień 2022 – marzec 2023) wobec 29,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 58,58 mln zł wobec 62,49 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa wyniosła 174,55 mln zł wobec 162,15 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

“Grupa Kredyt Inkaso zakończyła kolejny rok z rzędu z bardzo dobrymi wynikami. Skumulowane spłaty z portfeli wierzytelności po raz pierwszy w historii przekroczyły 300 mln zł i osiągnęły wartość 317,5 mln zł, co stanowi wzrost o 14% w stosunku do roku poprzedniego. Cieszy to szczególnie, gdyż wysokie odzyski pochodziły z portfeli będących od dawna w naszym bilansie, a inwestycje z bieżącego roku obrotowego powinny zacząć procentować dopiero w kolejnych okresach. Grupa powróciła po dłuższej przerwie na ścieżkę intensywnych zakupów portfeli wierzytelności. W minionym roku obrotowym nabyliśmy portfele za łączną kwotę blisko 120 mln zł, co w porównaniu do poprzedniego roku stanowi wzrost o 238%. Aż 22% tych środków zostało zainwestowanych w wierzytelności na kluczowych dla grupy rynkach zagranicznych, a więc w Rumunii i Bułgarii, dzięki czemu możemy skutecznie dywersyfikować portfel naszych inwestycji” – powiedziała prezeska Barbara Rudziks, cytowana w komunikacie.

Skonsolidowane przychody netto razem sięgnęły 218,74 mln zł w r.obr. 2022/2023 wobec 198,12 mln zł rok wcześniej.

“EBITDA gotówkowa osiągnęła poziom 168,9 mln zł, przekraczając poziom z poprzedniego okresu o 7%, co potwierdza wysoką efektywność działania naszej organizacji” – dodała prezeska.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2022/2023 wyniósł 5,03 mln zł wobec 14,22 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

(ISBnews)