Międzynarodowa regulacja podatków od usług cyfrowych przesunięta o rok

Kraje wdrażające podatki od usług cyfrowych zgodziły się wstrzymać proces wdrożenia o rok. Przyczyną jest brak wypracowanej międzynarodowej umowy podatkowej pod auspicjami OECD.

Na mocy traktatu z 2021 roku zmieniającego istniejące od dziesięcioleci przepisy opodatkowujące koncerny prowadzące usługi cyfrowe, ponad 140 krajów miało zacząć wdrażać w 2024 roku nowe przepisy podatkowe. Było to konieczne, ponieważ korzystając z obowiązujących jeszcze przepisów cyfrowi giganci, tacy jak Apple czy Amazon, mogą księgować zyski w krajach o niskich podatkach.

Traktat ten był oparty na dwóch filarach. Pierwszym z nich była realokacja praw do opodatkowania około 200 mld dolarów zysków z największych i najbardziej dochodowych korporacji międzynarodowych zajmujących się usługami cyfrowymi do krajów, w których odbywa się ich sprzedaż.

I tę część traktatu rządy ponad 30 krajów, które wdrożyły bądź planują wdrożyć krajowe podatki od usług cyfrowych, zgodziło się zawiesić do końca tego roku lub całkowicie z niej zrezygnować jeśli zostanie opracowana nowa międzynarodowa umowa podatkowa.

Drugim filarem jest ucięcie możliwości tworzenia konkurencji podatkowej między rządami różnych krajów w celu przyciągnięcia inwestycji poprzez ustanowienie globalnej minimalnej stawki podatku od osób prawnych w wysokości 15% od przyszłego roku.

Ta część traktatu z 2021 roku jest wdrażana w ponad 50 krajach, ale jak stwierdziła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju po rozmowach w Paryżu, wdrażanie to może zostać zahamowane, jeśli nie zostanie opracowana międzynarodowa umowa podatkowa.

Jednak, aby traktat z 2021 roku w ogóle wszedł w życie konieczne jest dopracowanie umowy podatkowej, tak by rządy krajów sygnatariuszy mogły ją podpisać przed końcem obecnego roku, co umożliwi wejście jej w życie.

Plan OECD polega zatem na dopracowaniu szczegółów, aby rządy mogły podpisać umowę przed końcem roku, co pozwoliłoby na wejście w życie traktatu w 2025 r., zamiast w 2024 r., jak wcześniej planowano. Jeśli umowę podpisze co najmniej 30 krajów, zamrożenie krajowych praw do opodatkowania cyfrowego zostanie przedłużone do 2024 r., z opcją dalszego przedłużenia do 2025 r., jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jak powiedział szef OECD ds. podatków Manal Corwin, spośród 143 krajów, które są stronami umowy, tylko pięć krajów – Białoruś, Kanada, Pakistan, Rosja i Sri Lanka – nie było w stanie poprzeć  przedłużenia terminu wdrażania traktatu.

„Kanada nie zgadzała się na zawieszenie” – powiedział na konferencji prasowej Corwin powołując się na jeden z krajów oponujących wobec przedłużenia terminu wdrożenia.

Jednak jak przyznał sam Manal Corwin, nawet przy sprawnym wdrożeniu traktatu jego ratyfikacja nie będzie łatwym zadaniem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów w Senacie.