Przetarg informatyczny za 80 mln zł rozstrzygnięty

Centrum Obsługi Administracji Rządowej rozstrzygnęło przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla administracji państwowej. W podzielonym na 4 części postępowaniu wskazano dwie firmy, przy czym jedną w czterech częściach. Co ciekawe, zwycięzca w trzech z nich nie uzyskał żadnych punktów za gwarancję i termin realizacji zamówienia wykonawczego.

Cały przetarg o wartości zamówienia ok. 80 mln zł brutto obejmował podzielone na cztery osobne części, w których wybierano dostawcę komputerów stacjonarnych, notebooków, tabletów i monitorów, które mają trafić do ministerstw, urzędów wojewódzkich i centralnych. W kwietniu otwarto oferty.

W efekcie postępowania wybrano dwie firmy, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa. Jedną z nich wskazano przy tym we wszystkich czterech częściach postępowania. Firmą tą była spółka Galaxy Systemy Informatyczne z Zielonej Góry. W kategorii komputery stacjonarne wskazano spółkę Suntar z Tarnowa.

Kryteriami wyboru były:

– Cena Brutto – maksymalnie 60 pkt.

– Gwarancja – maksymalnie 25 pkt.

– Termin realizacji zamówienia wykonawczego – maksymalnie 15 pkt.

Tak więc oferent mógł we wszystkich kategoriach mógł zdobyć maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający był zainteresowany dostawą 16 różnych typów notebooków o przekątnej ekranu od 13 do 17 cali, w różnych konfiguracjach sprzętowych, 10 typów tabletów o przekątnej 10-11 cali oraz 12 typów monitorów o przekątnej od 20 cali po „teleściany” 64 calowe LFD.

Co ciekawe, wskazana we wszystkich częściach postępowania spółka Galaxy otrzymała w kryteriach  „Gwaracja” i „Termin realizacji zamówienia wykonawczego” dla części „Komputery stacjonarne”, „komputery przenośne” i „tablety” po 0 punktów. Podobnie stało się z firmą Suntar w części „komputery stacjonarne”. Jedynie w części „Monitory” firma Galaxy otrzymała w kategorii „Termin realizacji zamówienia wykonawczego” – 5 pkt., ale w kategorii „Gwarancja” nadal 0 pkt.

Za to w kategorii „Cena brutto” obie firmy zdobyły albo maksymalną liczbę punktów, albo niemal równą maksymalnej. I tak w kategorii „komputery stacjonarne” firma Suntar otrzymała 60 pkt., a Galaxy – 59 pkt. W kategorii „Monitory”, „komputery przenośne” i „tablety” Galaxy otrzymała po 60 pkt.