Bocian Pożyczki z karą na ponad 15 mln zł

Model łączonego finansowania powodujący wysokie raty do spłaty oraz niewłaściwy sposób informowania o warunkach pomocy finansowej – to zdecydowało o nałożeniu przez prezesa UOKiK kary ponad 15 mln zł na spółkę Everest Finanse SA.

„Spółka Everest Finanse SA próbowała obejść prawo, które miało chronić konsumentów, aby nie wpadli w pułapkę zadłużenia w trudnych czasach lockdownu. Posłużyła się sztucznie wykreowanym przez siebie modelem finansowania bazującym na pożyczce i leasingu sprzętu AGD, telewizorów, smartfonów i innych. Ponadto, sposób prezentowania oferty utrudniał konsumentom zorientowanie się w warunkach umowy przed jej podpisaniem i podjęcie świadomej, bazującej na rzetelnych informacjach, decyzji. W konsekwencji konsumenci przepłacali za finansowanie, na które – znając wszystkie koszty – mogliby się nie zdecydować” – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Po przeprowadzonym postępowaniu UOKiK nałożył ponad 15 mln zł (15 058 790 zł) kary na firmę Everest Finanse, która znana jest jako Bocian Pożyczki. Stwierdzono naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez tę spółkę.

Firma oferowała kredyty konsumenckie i jednocześnie umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego. Przy  zawieraniu tych umów na rzecz Everest Finanse spółka akcyjna  pośredniczyła także firma Everest Finanse, ale działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowy leasingu dotyczyły sprzętu AGD (np. lodówki, kuchenki) i RTV (np. telewizory, smartfony). Przedmiot leasingu był udostępniany konsumentowi do użytku przez okres wskazany w umowie, a konsument zobligowany był do spłaty tygodniowych rat leasingowych.

Samo finansowanie częściowo było w formie leasingu konsumenckiego zwrotnego, a częściowo w formie pożyczki. W okresie pandemii wprowadzono bowiem dla kredytów konsumenckich ustawowe limity pozaodsetkowe, które jednak nie dotyczyły kosztów związanych z leasingiem. Model łączonego finansowania miał służyć obchodzeniu ustawowych limitów, dlatego konsumenci byli zobowiązani wnosić wysokie opłaty.

Inną niewłaściwą praktyką stwierdzoną przez UOKiK było niewłaściwe informowanie konsumentów przed zawarciem umów o warunkach udzielanej pomocy finansowej. Podczas domowych wizyt przedstawiciele spółki posiadali umowy na tabletach i nie zadbali, aby klienci mogli dobrze zapoznać się z warunkami, które były zawarte w tych dokumentach, na które później klienci mieli się zgadzać.

„Umowa została sporządzona na tablecie, złożyłem kilkanaście podpisów. Nie wiem jakie dokumenty podpisałem, bo nie udostępniono mi tabletu w celu przeczytania i wydruku tych dokumentów” – napisał w skardze jeden z konsumentów.

Mimo nowelizacji ustawy antylichwiarskiej, która ustala limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego na stałym niższym poziomie, spółka w dalszym ciągu pośredniczy w oferowaniu leasingu konsumenckiego zwrotnego oraz w sposób niewłaściwy informuje swoich klientów o warunkach i kosztach udzielanego finansowania w formie modelu łączonego.

Firma Everest Finanse SA została obciążona karą ponad 15 mln zł. O wydanej decyzji, spółka będzie zobowiązana do publikacji informacji na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, ma również przekazać oświadczenia konsumentom, których sprawa dotyczy.

Sama decyzja jest nieprawomocna i spółka może się od niej sądownie odwołać.