Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 5 lipca

–Posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej, dzień I

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2023 roku

 

CZWARTEK, 6 lipca

–Posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej, dzień II

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w 2022 roku, w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2023 roku

–11:00: Konferencja prasowa PKP Intercity nt. wyników

 

PIĄTEK, 7 lipca

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje “Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 5-6 czerwca 2023 r.”, stan oficjalnych aktywów rezerwowych – VI 2023 r.

–15:00: Konferencja prasowa prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego dot. oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

(ISBnews)