Bracia Sadownicy i Victoria Cymes połączyły się i chcą podwoić obroty w 3 lata

Warszawa, 04.07.2023 (ISBnews) – Firmy Bracia Sadownicy i Victoria Cymes sfinalizowały transakcję, na mocy której działając już jako Grupa, umocnią pozycję w kategorii soków i napojów, ale spółki pozostaną na rynku jako oddzielne podmioty. Wzmocnienie pozycji rynkowej, podwojenie obrotów w ciągu trzech lat (wobec 200 mln zł oczekiwanych w br.) i jedna z najsilniejszych bezpośrednich dystrybucji produktów świeżych w Polsce to główne cele biznesowe połączonych podmiotów, podała spółka.

Spółki podały, że połączenie zmieni układ sił na rynku soków, nektarów i napojów (SNN), a Grupie pozwoli znaleźć się na podium wśród trzech największych producentów soków w Polsce (2,5% udziałów w kategorii SNN pod względem wartości). Połączone podmioty pozostaną liderem wśród marek soków NFC (ang. not from concentrate), czyli soków tłoczonych, z 15,1% udziałem oraz 40,2% udziałem wśród markowych soków NFC pod względem wartości (dane zagregowane 12 miesięcy: czerwiec 2023 – maj 2023 r., NielsenIQ).

“Połączenie dwóch firm o charakterze rodzinnym pozwoli nam rozwijać się na większą skalę, ale jednocześnie zachować kameralność i lokalność. Mając podobne wartości, jak szacunek dla pracy ludzkiej, prostoty i transparentności współdziałania z otoczeniem, podjęliśmy decyzję, że czas zacząć współpracować, a nie konkurować. Jesteśmy przekonani, że dwa różne pokolenia, dwie różne energie, ale ten sam cel i co najważniejsze – te same wartości, wyniosą obie firmy na zupełnie inny poziom” – powiedział założyciel marki Bracia Sadownicy Adam Jędrzejewski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z planami, Grupa, której zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Śmiłowicach (woj. kujawsko-pomorskie) i Wałczu (woj. zachodniopomorskie), będzie kontynuować współpracę z dotychczasowymi kluczowymi podwykonawcami i dostawcami. Prezesem zarządu Grupy został Adam Jędrzejewski, założyciel marki Bracia Sadownicy. Lech Krukowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu firmy Victoria Cymes, objął funkcję doradcy zarządu. W pierwszej fazie konsolidacja odbędzie się na poziomie kluczowych procesów i kultury organizacyjnej, podano. 

Spółki podkreśliły, że celem biznesowym Grupy jest podwojenie obrotu w ciągu trzech lat (w br. szacowane jest około 200 mln zł przychodów) oraz zbudowanie jednej z najsilniejszych i najbardziej sprawnych bezpośrednich dystrybucji produktów świeżych w Polsce jako jednej z kluczowych przewag konkurencyjnych. Strategia portfelowa zakłada pozostanie obecnych marek Bracia Sadownicy i Victoria Cymes, jak również powstanie nowej marki, pozwalającej na wejście w nowe kategorie produktowe, w których spółki zamierzają się rozwijać.

“Po połączeniu chcemy wejść w nowe kategorie produktowe, które pozwolą nam w pełni wykorzystać możliwości dystrybucyjne. Naszym celem jest budowanie platformy produktów świeżych, naturalnych i zgodnych z filozofią neocraft, gdzie kluczowa jest autentyczność i właściwe zrozumienie oczekiwań współczesnych konsumentów. Nie chcemy konkurować z koncernami – chcemy budować własną ścieżkę rozwoju. Najpierw jednak uporządkujemy ofertę obu firm w sposób pozwalający uniknąć kanibalizacji produktów, a jednocześnie zbudować szerokie portfolio produktów z różnym pozycjonowaniem cenowym” – powiedziała członek zarządu spółek Bracia Sadownicy i Victoria Cymes Aleksandra Głuchowska.

Spółki wskazały, że w ramach połączenia tworzona jest nowa struktura w oparciu o obecnych pracowników. Grupa nie planuje redukcji zatrudnienia, lecz wzrost i rozwój struktur, mający na celu profesjonalizację i maksymalne wykorzystanie obecnych mocy produkcyjnych i sprzedażowych. Dzięki połączeniu, oba podmioty zyskają nowe perspektywy, zarówno od strony operacyjnej, jak i handlowej. Konsolidacja i reorganizacja, polegająca na skróceniu łańcucha dostaw, przyniesie grupie dużo większe możliwości, a tym samym szanse na stabilne funkcjonowanie w dynamicznym otoczeniu, podano.

W ich ocenie, w sektorze owocowo-warzywnym cały czas drzemie ogromna siła i potencjał do rozwoju. Rynek soków NFC jest najprężniej rozwijającą się gałęzią produktów sokowniczych w ostatnich latach. Spółki podały – powołując się na dane Acumen Research and Consulting – że globalny rynek soków tłoczonych na zimno osiągnął w 2021 r. wartość 1 452,7 mln USD i w latach 2022-2030 ma rosnąć w średniorocznie o 7,3%, aby w 2030 r. osiągnąć wartość 2 684,8 mln USD.

(ISBnews)