Spółki z Grupy R.Power podpisały umowy na 18 elektrowni fotowoltaicznych za 33,14 mln zł

Warszawa, 03.07.2023 (ISBnews) – Spółki należące do Grupy R.Power zawarły ze spółką Rawicom umowy o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych. Umowy obejmują 18 projektów elektrowni fotowoltaicznych o łącznej wartości 33,14 mln zł, podała spółka. Głównym przedmiotem umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do spółek zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników.

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

(ISBnews)