Raport CSR Goodyear za rok 2022

Opony z materiałów zrównoważonych i ich rosnąca efektywność paliwowa, a także więcej energii odnawialnej podczas produkcji – Goodyear zaprezentował raport CSR za ubiegły rok.

Goodyear Tire & Rubber Company to firma zajmująca się produkcją opon letnich, zimowych i całorocznych dla pojazdów osobowych oraz dostawczych. Przedsiębiorstwo opublikowało raport, który ukazuje swoje postępy w realizacji krótko- i długoterminowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Raport za 2022 r. oparty jest na czterech filarach programu odpowiedzialności korporacyjnej (Goodyear Better Future) i są to: Zrównoważone Zaopatrzenie, Odpowiedzialna Działalność, Zaawansowana Mobilność i Inspirująca Kultura.

„Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem naszej strategii biznesowej i integralną częścią naszej kultury” – powiedział Richard J. Kramer, prezes i dyrektor generalny Goodyear.

Z zakresu filaru Zrównoważone Zaopatrzenie, naukowcy i inżynierowie Goodyear opracowali pokazową oponę wykonaną w 90% z materiału zrównoważonego. Czyli takiego, który jest rozumiany jako materiał biopochodny/odnawialny, pochodzący z recyklingu lub taki, który może być produkowany przy ich użyciu lub przyczyniający się do innych zrównoważonych praktyk w zakresie ochrony zasobów i/lub redukcji emisji, w tym materiałów z bilansem masy.

Celem firmy na rok 2030 jest, aby opony wprowadzane przez nią na rynek były wykonane w 100% ze zrównoważonych materiałów. Sam demonstracyjny produkt uzyskano z 17 składników odnawialnych m.in. z czterech różnych rodzajów sadzy wytwarzanych z biometanu, dwutlenku węgla, oleju z pirolizy opon wycofanych z użytkowania, oleju roślinnego czy krzemionki z popiołu z łusek ryżu.

W ramach filaru Odpowiedzialnej Działalności Goodyear zwiększyło w ciągu minionego roku wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej do 34% w skali całej swojej światowej aktywności produkcyjnej. Dla porównania w 2019 r. było to zaledwie 3%.

W obrębie Zaawansowanej Mobilności firma w zeszłym roku poprawiła również efektywność paliwową i osiągnęła 32,9% redukcji oporów toczenia oraz 9,4% obniżenia masy opon w asortymencie opon osobowych na całym świecie.

Natomiast z zakresu filaru Inspirująca Kultura firma podkreśla, że w 2022 r. zwiększyła się o 6% liczba członków stowarzyszonych w Grupach Pracowniczych Goodyeara (ERG).

„W 2022 roku, dzięki wysiłkom naszych współpracowników na całym świecie, potwierdziliśmy nasze zaangażowanie we wdrażanie etycznych i zrównoważonych procesów, materiałów i programów. W raporcie dzielimy się informacją, gdzie jesteśmy na tej drodze, jakie postępy poczyniliśmy, jak poradziliśmy sobie z wyzwaniami i realizacją założonych strategii, w tym mapy drogowej dekarbonizacji, a także jak współdziałamy z klientami i innymi interesariuszami, aby wspierać tworzenie lepszej przyszłości” – podsumował Richard J. Kramer.

Raport firmy za ub.r. został przygotowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI).