Orlen zainwestuje 25 mld zł w bioplastik

Orlen Olefiny

Orlen zwiększy rozbudowę Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. W efekcie rozbudowy Olefinu powstanie ok. 650 nowych miejsc pracy. Inwestycja pozwoli też m.in. na redukcję o 30% emisji CO2 na tonę produktu i może wpłynąć na wzrost zysku operacyjnego Grupy Orlen nawet o 2 mld zł rocznie.

„Światowe trendy wskazują, że popyt na wysokomarżowe produkty petrochemiczne będzie dynamicznie rósł. Do 2050 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma potencjał do tego, żeby się podwoić. Jednocześnie w perspektywie 10 lat przerób ropy naftowej na tradycyjne paliwa będzie sukcesywnie malał. Dlatego rozszerzamy zakres prac związanych z rozbudową Kompleksu Olefin. Unowocześnimy całą istniejącą infrastrukturę towarzyszącą, by nasz kompleks był najnowocześniejszym i najbardziej ekologicznym w Europie” – mówi cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Rozbudowę Kompleksu Olefin poprowadzą także polskie firmy podwykonawcze a na ten cel Orlen przeznaczy 25 mld zł. Produkty wytwarzane w Kompleksie Olefin będą bazą dla tworzyw sztucznych wykorzystywanych do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, m.in. środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, sprzęt AGD i urządzenia elektroniczne.

Rozbudowa Kompleksu Olefin i zwiększenie możliwości produkcyjnych petrochemikaliów będzie miało korzystny wpływ nie tylko na działalność koncernu, ale również powstanie nowych miejsc pracy i sytuację finansową samorządów. Szacuje się, że dzięki realizacji inwestycji docelowo zatrudnienie w koncernie wzrośnie o ok. 650 etatów. Natomiast wpłaty Orlenu z tytułu podatków lokalnych zasilających budżety gmin wzrosną o dodatkowe ok. 160 mln zł rocznie.

W ramach prac zostanie również gruntownie zmodernizowana istniejąca infrastruktura w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, który po unowocześnieniu będzie wykorzystywany na potrzeby produkcji olefin, a w przyszłości także kolejnych projektów rozwojowych. Inwestycja umożliwi redukcję o 30% emisji CO2 na tonę produktu.

Realizacja inwestycji pozwoli także wykorzystać synergie z połączenia Orlen i Grupy Lotos. Zakład w Gdańsku będzie dostawcą znacznego wolumenu nafty do produkcji olefin. Z kolei olefiny będą jednym z surowców niezbędnych do wytwarzania polietylenu LDPE, z którego powstają m.in. folie, worki, kanistry oraz opakowania do żywności. Orlen w ubiegłym roku przejął części biznesu związaną z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, należącą do spółki Basell Orlen Polyolefins, w której jest udziałowcem. Realizacja Kompleksu Olefin pozwoli na zwiększenie produkcji petrochemii bazowej w Płocku o ponad 60% oraz o ponad 30% w całej Grupie Orlen, włączając w to działalność koncernu w Czechach i na Litwie. Po jej zakończeniu w 2027 roku koncern będzie dysponował jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnym europejskim zakładem petrochemicznym w Europie.