Analiza ISBiznes.pl: Niemal 80% spółek giełdowych stosuje sztuczną inteligencję

ISBiznes.pl przeprowadził wśród emitentów z indeksu WIG140 ankietę na temat tego, czy stosują w procesach biznesowych sztuczną inteligencję (AI). Okazało się, że spośród spółek, które odpowiedziały na nią, blisko 4/5 wykorzystuje tę technologię. Najpowszechniej jest ona stosowana w największych firmach – głównie w bankowości i informatyce.

Jedna z ikon korporacyjnych – IBM – publikuje corocznie raport na temat adopcji sztucznej inteligencji w biznesie. Pisaliśmy o nim TUTAJ:

W swoim opracowaniu IBM m. in. skupił się na tym, czy ankietowane podmioty już stosują rozwiązania z zakresu AI, czy też dopiero badają ich użyteczność z punktu widzenia biznesowego. Dane pozyskane przez informatyczną korporację dowodzą, że 34% firm (na bazie próbki 19 największych gospodarek rozwiniętych i wschodzących), wdrożyło technologię sztucznej inteligencji. 42% przedsiębiorstw analizuje, czy AI przysporzyłoby im korzyści biznesowe.

W zestawieniu przygotowanym przez IBM brakuje jednak danych o polskich firmach. Tę lukę postanowiło uzupełnić Tortoise Media, które oceniło w ramach Tortoise Media Global AI Index poziom, na którym się znajdują różne państwa w zakresie sztucznej inteligencji pod względem różnych parametrów. Polska znalazła się w tym zestawieniu pod koniec trzeciej dziesiątki na świecie. Na czele rankingu były Stany Zjednoczone i Chiny.

ISBiznes.pl przyjrzał się sprawie i przeprowadził wśród przedsiębiorstw, które wchodzą w skład WIG140, ankietę na temat podejścia do sztucznej inteligencji. Ten dochodowy indeks tworzy 140 największych korporacji (głównie polskich), które zostały zakwalifikowane również do „węższych” miar koniunktury rynkowej, czyli WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Do każdej z spółek zostały skierowane dwa pytania:

1.       Czy stosujecie Państwo w procesach biznesowych sztuczną inteligencję ? Jeśli tak, to prośba o wskazanie obszarów.

2.       Jeżeli Państwo nie stosujecie AI w procesach biznesowych obecnie, to czy zamierzacie po nią sięgnąć w przyszłości ?

Na naszą inicjatywę odpowiedziało 46 spółek, a zatem ok. 1/3 komponentów WIG140. Nie za wiele, co świadczy niezbyt pochlebnie o jakości relacji zewnętrznych (w tym z mediami i w zakresie IR), niemniej daje to jakiś pogląd, jak firmy z GPW w Warszawie zapatrują się na atrakcyjność wdrażania rozwiązań z dziedziny AI. Sondaż dowiódł, że ponad 78% spółek stosuje sztuczną inteligencję w różnych procesach biznesowych. W niektórych przypadkach nawet od wielu lat.

Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi spółek z WIG140

Mniejszościowy odsetek emitentów, którzy uczestniczyli w sondażu, nie podjął się jeszcze adopcji AI. W tej grupie 60% zadeklarowało, że zamierza rozwiązania, które bazują na sztucznej inteligencji, wdrożyć w przyszłości. 

Gdzie AI jest najczęściej stosowana

AI jest domeną głównie największych spółek. Jako przykłady mogą posłużyć m. in. Orlen, PZU, Bank Pekao, Allegro czy LPP. W podziale na kluczowe indeksy warszawskiej giełdy widać wyraźne zróżnicowanie co do stopnia adopcji AI. 36 podmiotów poinformowało ISBiznes.pl, że posługują się w procesach biznesowych sztuczną inteligencją. Z tego 10 z nich wchodziło w skład WIG20, 14 w skład mWIG40, zaś 12 w skład sWIG80. Uwzględniając liczebność emitencką poszczególnych indeksów da się zauważyć, że najpowszechniej AI była używana w firmach z WIG20, a najmniej powszechnie w przedsiębiorstwach z sWIG80.

Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi spółek z WIG140

A jak to wygląda pod kątem przynależności sektorowej? Aby, to zbadać, ISBiznes.pl przeanalizował odpowiedzi spółek, uwzględniając metodologię GPW w Warszawie, która klasyfikuje je za pomocą kilkunastu indeksów branżowych. Okazało się, że sztuczna inteligencja jest najczęściej stosowana wśród firm z indeksów WIG-banki i WIG-informatyka. Mniejszy odsetek zastosowań AI charakteryzował przedstawicieli indeksów WIG-odzież i WIG-budownictwo.

Procesy biznesowe, w których AI może być użyteczne

Jakie korzyści w sztucznej inteligencji widzą spółki giełdowe z WIG140? Oddajmy im głos. Poniżej wypowiedzi kilku emitentów na temat tego, do czego służy im AI, albo może potencjalnie służyć.


Karina Daniel, dyrektor biura departament nowych technologii i rozwoju Banku Pekao

Karina Daniel, Bank Pekao

„Instytucje finansowe przetwarzają duże ilości danych, a rozwiązania sztucznej inteligencji wspierają m.in. procesy wnioskowania analitycznego – np. w zakresie wykorzystania silników rekomendacji do przygotowania spersonalizowanych ofert dla klientów banku. AI może skutecznie analizować informacje o preferencjach klientów, historii ich transakcji, trendach w zachowaniu, aby zaproponować dostosowane do ich potrzeb rozwiązania.

Kolejnym obszarem wykorzystania sztucznej inteligencji jest analiza sentymentu, która pozwala na ocenę nastrojów klienckich na podstawie pozostawianych opinii w kanałach komunikacji tekstowej. AI jest również efektywnie wykorzystywane w analityce mowy, dzięki której możliwa jest identyfikacja tematów rozmów z klientami, co pozwala na zdefiniowanie obszarów do poprawy i optymalizacji pod względem jakości dostarczanych przez bank produktów i usług.

Automatyzacja procesów obsługowych z wykorzystaniem botów to kolejne rozwiązanie technologiczne, które coraz częściej staje się integralną częścią systemów bankowych. Wspierają one efektywną obsługę klientów w głosowych i tekstowych kanałach kontaktu.

Ponadto, obszar bezpieczeństwa, dzięki rozwojowi usług biometrycznych (np. biometrii behawioralnej) opartych na AI, może zwiększyć skuteczność procesów identyfikacji i autoryzacji użytkowników aplikacji bankowych oraz serwisów transakcyjnych.

Inteligentne „wyszukiwarki” mogą być kolejnym obszarem z użyciem sztucznej inteligencji. Wykorzystują one zaawansowane algorytmy AI do analizy zapytań użytkowników i dostarczania spersonalizowanych wyników wyszukiwania. Mogą stanowić skuteczne wsparcie zarówno w komunikacji z klientem, jaki i w optymalizacji prac back office’u”.


Mikołaj Wezdecki, dyrektor ds. digitalizacji LPP

Mikołaj Wezdecki, LPP

„W LPP już od kilku lat wykorzystujemy sztuczną inteligencję do przetwarzania bardzo dużej ilości danych, których dostarcza nam sprzedaż typu omnichannel. Zwłaszcza e-commerce, który traktujemy już nie tylko jako kanał sprzedaży, jest olbrzymią bazą wiedzy na temat oczekiwań konsumenta i jego nawyków zakupowych.

W naszym przypadku kluczową rolę odgrywa machine learning, który pomaga nam w prognozowaniu sprzedaży dla wszystkich kanałów, składaniu zamówień u naszych dostawców, czy optymalizacji procesu zaopatrzenia salonów oraz magazynów do obsługi sprzedaży internetowej. Równolegle wykorzystujemy algorytmy sztucznej inteligencji w procesie kompletacji zamówień e-commerce w naszych magazynach.

Dzięki temu istotnie zwiększyliśmy wydajność obsługi zamówień online i przyspieszyliśmy obsługę klienta internetowego. Ponadto, dzięki zastosowaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w naszym Contact Center, usprawniliśmy proces obsługi klienta i już ok. 90% wszystkich zapytań realizujemy poprzez czat.

Z perspektywy skali i specyfiki działalności dostrzegamy duży potencjał do wykorzystania AI również w innych obszarach, które cały czas testujemy – np. na rynku brytyjskim zdecydowaliśmy się na wykorzystanie voicebota, który obsługuje zwroty oraz wysyłki kurierskie, ale też wspiera nas przy zbieraniu danych na temat poziomu satysfakcji obsługi klienckiej”.


Jarosław Bednarz, zastępca dyrektora pionu business intelligence Asseco Poland

Jarosław Bednarz, Asseco Poland

„W Grupie Asseco AI stanowi istotny element wielu oferowanych rozwiązań. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję w narzędziach dla klientów z niemal wszystkich sektorów i w zakresie różnych zastosowań, w tym m.in.:

– bankowości – na przykład w rozwiązaniach do zarządzania gotówką (prognozowanie stanów gotówkowych), w rozwiązaniach typu predictive maintenance (mających na celu minimalizację skutków przerw w funkcjonowaniu systemów) czy obszarze analizy zachowań klientów, w tym ich profilowania oraz przygotowania rekomendacji,
– administracji publicznej – na przykład w zakresie automatycznej analizy prawidłowości wystawionych zwolnień lekarskich oraz weryfikacji, czy przysługuje ono danej osobie,
– handlu – na przykład w procesach rozpoznawania obrazu (ang. image recognition) do sprawdzania ekspozycji na półkach sklepowych, oraz
– w rozwiązaniach cross-sektorowych – w systemach umożliwiających przeciwdziałanie nadużyciom: anti-fraud prevention oraz anti-money laundering czy też platformach konwersacyjnych – voicebot i chatbot.

Sztuczna inteligencja zwiększa efektywność wielu procesów m.in. w zakresie:
– sprzedaży – na przykład tworzenie ofert sprzedażowych w oparciu o profil/preferencje klienta,
– obsługi klienta – na przykład voiceboty i chatboty wykorzystujące sztuczną inteligencję (mechanizmy NLP, ASR, TTS i inne) do prowadzenia konwersacji z klientem, usprawniają i automatyzują kontakt. Inny przykład stanowią narzędzia do analizy rozmów z call center, które pozwalają określić odczucia klienta wobec firmy i szybciej identyfikować potencjalne problemy.
– back office – na przykład automatyczne rozpoznawanie i klasyfikowanie dokumentów,
– finansów i compliance – na przykład analiza danych, pozwalająca identyfikować odstępstwa od typowych (wzorcowych) zachowań. To przyczynia się do lepszego zabezpieczenia klientów i firmy, a także optymalizacji procesów decyzyjnych dzięki modelom prognostycznym.

W obecnych czasach trudno znaleźć choć jedną dziedzinę, w której nie są stosowane mechanizmy sztucznej inteligencji. Technologia ta sprawia, że działamy szybciej, dokładniej, bezpieczniej i w sposób dostosowany do potrzeb poszczególnych osób czy też podmiotów”.


Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Erbud

Dariusz Grzeszczak, Erbud

„Jesteśmy firmą z branży budowlanej, która od lat usiłuje nieco zdigitalizować pewne procesy, jak chociażby planowanie budów czy zaopatrzenia. Mamy wprawdzie silnie działający i nieustannie rozwijany BIM, ale myślę, że to kwestia czasu aż część jego funkcjonalności zacznie bazować na sztucznej inteligencji. Póki co, ChatGPT napisał za nas tylko wstęp do pierwszego raportu ESG. Nie było to przejawem naszego lenistwa, ale raczej pokazaniem, że niektóre osiągnięcia technologiczne mogą nas zadziwiać, ale jako innowacyjna firma nie boimy się ich, nie odwracamy od nich wzroku i testujemy na miarę naszych możliwości.

Mamy kilka pomysłów, jak możemy wykorzystać AI, pomału testujemy różne opcje, ale wyłącznie w obszarze back office – na pewno jest kilka miejsc, w których może być przydatnym narzędziem dla naszych pracowników. Natomiast na razie, nic nie wskazuje na to, by sztuczna inteligencja mogła w jakikolwiek sposób konkurować z unikalnymi kompetencjami naszych inżynierów na budowach”.


Tomasz Smolarczyk, head of AI Spyrosoft

Tomasz Smolarczyk, Spyrosoft

„Grupa Spyrosoft wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich procesach biznesowych i operacyjnych. Wdrażając tę technologię, spółka stara się skupiać przede wszystkim na kluczowych obszarach biznesu.

Przykłady zastosowania AI w Grupie Spyrosoft:
wyszukiwarka specjalistów w oparciu o duże modele językowe (własne rozwiązanie).
Grupa wykorzystuje zaawansowaną wyszukiwarkę opartą o sztuczną inteligencję i duże modele językowe (ang. Large Language Models), która jest w stanie błyskawicznie odnaleźć i dopasować specjalistów (spośród wszystkich biur Spyrosoft na świecie) do odpowiednich projektów i zadań. To rozwiązanie AI umożliwia menedżerom wprowadzanie zróżnicowanych zapytań w oparciu o konkretne role lub opisy projektów.
Github Copilot. To rozwiązanie AI wspierające programistów, które podpowiada i generuje fragmenty kodu w czasie rzeczywistym. Narzędzie uczy się z publicznych źródeł kodu na GitHubie (portal programistyczny), co pozwala mu na zrozumienie i proponowanie rozwiązań dla wielu różnych języków programowania. Niedawne testy tego rozwiązania w Grupie Spyrosoft pokazały m.in., że zwiększa ono wydajność zespołów deweloperskich o ok. 10%.
– chatbot w oparciu o generatywną sztuczną inteligencję. Grupa eksploruje także możliwości, jakie dają duże modele językowe w formie chatbotów, które mogą pomagać pracownikom w przygotowywaniu wstępnych wersji dokumentów, maili, dokumentacji czy notatek ze spotkań z klientami. Rozwiązanie nie tylko przyspiesza procesy, ale pozwala także na oszczędność czasu.

Rozwiązania AI oczywiście podnoszą efektywność pracy w firmach IT. Natomiast ważne jest, żeby pamiętać o tym, że nie zastąpią one programistów. To oni nadal będą odpowiadać za obsługiwanie wdrażanych nowych technologii”.


Przemysław Borek, prezes zarządu Pekabex BET

Przemysław Borek, Pekabex BET

„Dzięki otrzymanemu przez Pekabex grantowi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęliśmy projekt pt. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania wykorzystującego algorytmy AI zaawansowanego systemu IT przeznaczonego do inteligentnego pomiaru i kontroli jakości w systemie produkcji i logistyki prefabrykatów betonowych zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0”. Dodatkowo, w przyszłym roku zaczniemy pracować nad konkretnym przypadkiem optymalizacji procesów produkcyjnych, w którym chcemy skorzystać z AI.

Korzystamy także z funkcji sztucznej inteligencji w naszych działach back office, ale jesteśmy przekonani, że technologia będzie się szybko rozwijać i znajdzie zastosowanie w innych aspektach biznesowych – m.in. związanych z procesami produkcji i budowy. Dzisiaj zdecydowanie skupiamy się w nich na BIM i AR oraz na sprawdzaniu możliwości sztucznej inteligencji tam, gdzie niezbędny jest pierwiastek kreatywności.

AI będzie coraz częściej wkradała się we wszystkie aspekty naszego życia, włączając w to branżę budowlaną: najpierw będzie to rola wspierająca, ale nie można wykluczyć, że za jakiś czas będzie samodzielnie decydować o procesach. Póki co, na razie ciężko sobie wyobrazić, że zastąpi ludzkie czynności fizyczne, ale będzie je wspierała”.


Michał Górecki, senior investment partner MCI

Michał Górecki, MCI

„Jeśli chodzi o wykorzystanie Generative AI (o którym dzisiaj tak głośno się mówi), to obecnie nie używamy takich rozwiązań do bezpośredniego wspomagania procesów związanych z zarządzaniem aktywami funduszu. Narzędzia takie jak Bard czy ChatGPT nie są jeszcze wystarczająco przetestowane, aby zawierzyć im podejmowanie, czy nawet wspomaganie decyzji biznesowych. To jeszcze jest zbyt wczesny etap technologii, by mówić o tego typu zastosowaniach.
Jeżeli jednak mówimy o wspomaganiu się AI w szerokim rozumieniu (tj. rozwiązania, które funkcjonują na rynku od kilku lat), to wykorzystujemy wiele takich narzędzi np. w procesach marketing automation, content generation, pipeline management, tłumaczeniach, czy zwykłym redagowaniu tekstów.

MCI jest funduszem technologicznym i z dużym zainteresowaniem przyglądamy się rozwojowi tej technologii. Sądzimy, że już niedługo wpłynie ona znacząco na poprawę efektywności naszej pracy, ale może też stanowić ciekawą tezę inwestycyjną dla takich inwestorów jak my”.