Grupa K2 miała 1,26 mln zł zysku netto z dział. kontyn., 2,24 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Warszawa, 26.05.2023 (ISBnews) – Grupa K2 odnotowała 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2023 r. wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk netto grupy aktywów do zbycia i działalności zaniechanej wyniósł w I kw. br. 0,49 mln zł wobec 88 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i do zbycia) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 1,49 mln zł wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1,61 mln zł wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,24 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA skorygowana wyniosła 1,78 mln zł wobec 1,43 mln zł rok wcześniej.

“W minionym kwartale obserwowaliśmy zmianę struktury przychodów w segmencie marketingowym. Zmniejszył się udział kampanii zamawianych w mediach oraz skala produkcji zewnętrznych, natomiast zwiększył się udział usług cyfrowych – SEO, social media, martech. Konsekwencją tej zmiany był spadek całkowitych przychodów w związku ze zmniejszeniem wydatków refakturowanych do klientów. Dodatnia rentowność wskazuje jednak na siłę naszych biznesów, nawet w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym” – powiedział prezes Paweł Wujec, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,08 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 11,76 mln zł rok wcześniej.

“Wyniki Grupy K2 za trzy miesiące 2023 r. wykazują kontynuację silnego wzrostu skali biznesu Fabrity. Spółka zanotowała w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrost przychodów ze sprzedaży o 36% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, a przychodów operacyjnych o 30%. Jednocześnie zwiększona skala działalności przełożyła się na poprawę zysku operacyjnego o 34% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, do kwoty 1,5 mln zł” – czytamy w raporcie.

“Wzrosty prezentowane przez Fabrity wynikają przede wszystkim z kontynuacji i rozwoju współpracy z wieloletnimi klientami spółki. Przyczyniło się do nich także istotne poszerzenie skali kooperacji z agencją Frontex oraz skuteczne pozyskiwanie nowych klientów, dzięki zbudowanym w 2022 roku procesom marketingu i sprzedaży. Mamy silne kompetencje związane z transformacją cyfrową i obsługą dużych
organizacji” – dodał CEO Fabrity i wiceprezes K2 Holding Tomasz Burczyński.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 48 tys. zł wobec 62 tys. zł zysku rok wcześniej.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 53,41 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)