Cyfrowa Polska: Wykluczyć z 5G „dostawców wysokiego ryzyka”

Z przetargów i usług dla sieci 5G należy „niezwłocznie” wykluczyć producentów i firmy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i obronności Polski.

Tak stwierdziła organizacja branżowa w piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wysłanym w ramach konsultacji aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Rekomenduje ona, by wykluczyć sprzęt takich producentów oraz usługi „z dalszego użytkowania w ciągu nie dłuższym niż 3 lata oraz opracować kompleksowe plany corocznego, proporcjonalnego wykluczenia takiego sprzętu w okresie 3-letnim”.

Powstały w 2005 roku Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców o charakterze non-profit. Zrzesza największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce. Są to zarówno producenci, importerzy, jak i dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W piśmie do UKE organizacja uzasadnia, że zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest w obecnych czasach kluczowe dla prawidłowego wdrożenia i następnie funkcjonowania sieci komunikacyjnej V generacji. Konieczne jest więc ścisłe zastosowanie unijnych ograniczeń w tym zakresie.

Zdaniem Cyfrowej Polski konieczne jest więc, by określić listę instytucji, które powinny zdefiniować termin „dostawca wysokiego ryzyka”, przy czym proponuje, aby były to co najmniej: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Prokuratura Generalna, NASK, Instytut Łączności i UKE. Instytucje te mogłyby wnioskować do szefa resortu ds. informatyzacji o uznanie danej firmy za dostawcę wysokiego ryzyka. Sam minister informatyzacji mógłby też podjąć taką decyzję.

Procedowany od kilku lat projekt nowelizacji o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa także narzuca restrykcyjne zapisy dotyczące dostawców wysokiego ryzyka. Z tej racji całą ustawę nazwano nieoficjalnie „lex Huawei”, ponieważ koncern ten byłby pierwszym „dostawcą wysokiego ryzyka”, przeciw czemu od dawna protestuje.

Dla zbudowania szybszych i stabilniejszych rozwiązań teleinformatycznych konieczne jest uwolnienie i rozdysponowanie pasma 3,6 GHz. Obecna cena rezerwacji wynosi 450 mln zł, zaś łącznie rezerwacji będzie cztery. W 2023 roku według resortu cyfryzacji, z tytułu rozdysponowania częstotliwości budżet miałby otrzymać 1,9 mld zł.