Polski startup twórcą rewolucyjnego georadaru spektralnego

WIDMO Spectral Technologies, polski startup deeptechowy, opracował przełomowy georadar spektralny. Innowacyjne w skali całego świata urządzenie pozwala na wielokrotnie głębsze i dokładniejsze niż dotychczas penetrowanie badanych obszarów. Sprzęt już znajduje zastosowanie w przedsięwzięciach m.in. z branży górniczej, budowlanej czy ochrony środowiska w Polsce i Europie. Czas na resztę świata.

Georadar spektralny SGPR (ang. spectral ground penetrating radar) wykorzystuje falę ciągłą modulowaną w szerokim zakresie częstotliwości, dzięki czemu otrzymuje się hiperspektralny obraz tego, co znajduje się pod badaną powierzchnią. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Do analizy informacji rejestrowanych przez urządzenie służy autorskie, wysoko zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Technologia ta została już opatentowana przez WIDMO.

– Georadary są dziś powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach, ale zasada ich działania praktycznie nie zmieniała się od kilkudziesięciu lat. Nasz georadar spektralny, czyli „oko” w połączeniu z oprogramowaniem, czyli „mózgiem” to przełomowa innowacja, dzięki której można widzieć to, czego dotychczas nie pozwalały zobaczyć georadary i pozostałe nieinwazyjne rozwiązania. Kiedy kilka lat temu wpadliśmy na ten pomysł, niewiele osób wierzyło, że jego skuteczne zrealizowanie będzie możliwe. Dzisiaj już wiemy, że nasza technologia działa i próbne odwierty pokazują dokładnie to, co widzi nasz sprzęt, nawet na dużych głębokościach – mówi Mirosław Trześniowski, jeden z założycieli i współprezes WIDMO Spectral Technologies.

Georadar spektralny stworzony przez WIDMO generuje obrazy o znacznie wyższej rozdzielczości niż konwencjonalne urządzenia, a to pozwala na tworzenie o wiele dokładniejszych cyfrowych modeli tego, co znajduje się pod powierzchnią gruntu. Istotną przewagą jest też możliwość penetracji badanych obszarów na znacznie większą głębokość – nawet do 75 metrów pod powierzchnią w stosunku do kilku-kilkunastu metrów przy dotychczas stosowanych urządzeniach, i to bez utraty jakości obrazu oraz przy znacznie niższym zużyciu energii. Podczas badania georadar zbiera dane w sposób ciągły z precyzyjną lokalizacją – odległości między pojedynczymi analizowanymi punktami są mniejsze niż 1 cm, co pozwala na otrzymanie kompleksowego i precyzyjnego modelu gruntu w stosunku do punktowych danych otrzymywanych np. z odwiertów.

Wysokie możliwości techniczne SGPR dają ogromne pole do zastosowania urządzenia w wielu branżach – wartość dostępnego rynku docelowego to blisko 80 mld euro. Georadar spektralny może być wykorzystywany m.in. w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym, górnictwie, geodezji, archeologii czy ochronie i inżynierii środowiska – wszędzie tam, gdzie informacje o strukturze geologicznej terenu i tym, co znajduje się pod jego powierzchnią mają istotny wpływ na prowadzoną bądź planowaną działalność.

– Lista potencjalnych zastosowań georadaru spektralnego jest bardzo długa. Jedną z branż, która może szczególnie skorzystać na wykorzystaniu naszej technologii jest budownictwo. Przedsięwzięcia budowlane to projekty z jednej strony o bardzo wysokim ryzyku geotechnicznym, a z drugiej – o niskiej marży. Mając dokładną i pełną informację o tym, co znajduje się pod powierzchnią gruntu, będzie można precyzyjnie wyznaczyć najlepszą lokalizację np. dla drogi czy tunelu i dobrać optymalną technologię budowy, a przez to znacznie zmniejszyć budżety i radykalnie obniżyć ryzyko wystąpienia dużych opóźnień. Przekraczanie założonych kosztów i terminów to problem, który dotyczy dziś kilkudziesięciu procent dużych inwestycji budowlanych, więc skala możliwych oszczędności jest naprawdę ogromna – komentuje Mirosław Trześniowski.

Wśród kluczowych branż docelowych WIDMO Spectral Technologies jest także górnictwo. Wykorzystanie SGPR może znacznie zwiększyć efektywność działalności górniczej, pozwalając m.in. na przyspieszenie badań i dokładniejsze zaplanowanie prac wydobywczych. Dzięki temu można nawet kilkukrotne obniżyć koszty przygotowania dokumentacji złoża, a jednocześnie zmniejszyć wpływ działalności na środowisko. Georadar spektralny jest też niezwykle przydatnym narzędziem przy procesach zamykania kopalń oraz mapowaniu i zapobieganiu szkodom górniczym. Urządzenie z dużą dokładnością “widzi” wodę, co jest bardzo przydatne przy mapowaniu terenów, gdzie stanowi ona potencjalne zagrożenie (ale też w miejscach, gdzie jest poszukiwana), pozwala również precyzyjnie wykrywać miejsca zagrożone powstawaniem osuwisk.

Technologia opracowana przez WIDMO Spectral Technologies dotychczas była lub jest wykorzystywana przy projektach górniczych, budowlanych oraz środowiskowych w Polsce i Europie. Spółka planuje intensywne zwiększanie skali swojej działalności w nadchodzących miesiącach. 


WIDMO Spectral Technologies to polski startup deepetechowy stworzony w 2018 r. przez braci Mirosława i Tomasza Trześniowskich i dr. hab. Andrzeja Kułaka oraz dr. hab. Cezarego Worka, prof. AGH. Dziś zespół liczy ponad 25 osób, w tym uznanych ekspertów w dziedzinie geofizyki, astrofizyki, elektroniki czy data science.