Boryszew ma zgody banków na wypłatę 0,74 zł dywidendy na akcję za 2022 rok

Warszawa, 11.05.2023 (ISBnews) – Ostatni z banków finansujących Boryszew wyraził wymaganą zgodę na wypłatę dywidendy w kwocie 0,74 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy, podała spółka. Boryszew zarekomendował walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie 151,85 mln zł z kapitału zapasowego spółki na dywidendę, tj. wypłatę 0,74 zł na akcję.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,79 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)