Rząd chce przedłużyć obowiązujące obostrzenia wz. z COVID do końca kwietnia 2023 r.

Warszawa, 23.03.2023 (ISBnews) – Rząd planuje przedłużenie ograniczeń, wprowadzonych w związku z COVID-19, do końca kwietnia 2023, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Oznacza to, że maseczki w przychodniach i aptekach w tym czasie będą obowiązkowe.

“W projekcie przewiduje się: […] przedłużenie do dnia 30 kwietnia 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, co jest uzasadnione:
a) aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem,
b) odnotowywaną liczbą zakażeń wirusem grypy, która stanowi czynnik mogący negatywnie wpływać na sytuację zdrowotną populacji,
c) sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską” – czytamy w wykazie.

Projektowaną nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego utrzymany zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w przychodniach, szpitalach i aptekach. 

 (ISBnews)