Grupa Ambra z mocnym wzrostem przychodów mimo wyzwań

Dla branży winiarskiej rok 2022 był trudniejszy niż okres pandemii – ocenia Grupa Ambra, która w I półr. roku obrotowego 2022/2023 zwiększyła przychody ze sprzedaży o 12,7% do 525,1 mln zł, co było przede wszystkim efektem wprowadzonych podwyżek cen. Ilość sprzedanych butelek grupy spadła o 2,4% do 59,1 mln butelek (0,75 litra).

– Zakończony rok 2022 był dla naszej branży trudniejszy niż okres pandemii nie tylko pod kątem wyzwań rynkowych, ale przede wszystkim wzrastających kosztów produkcji, co przełożyło się na konieczność wprowadzania podwyżek cen. W tych warunkach potwierdziła się dobra kondycja i wysoka jakość naszych marek i zbudowany przez nas kapitał między produktem a konsumentami. Mamy ambitne plany rozwoju i z optymizmem patrzymy w przyszłość – podkreśla Robert Ogór, prezes Grupy Ambra.

Ambra podaje, że wartość sprzedaży głównych marek grupy rosła ponadprzeciętnie szybko – o 14,6% wartościowo. Największą dynamikę sprzedaży wynoszącą 20,1% miały napoje bezalkoholowe dla dzieci Piccolo i Robby Bubble. Powyżej dynamiki rynku rosła sprzedaż win musujących, szczególnie Dorato w Polsce i Zarea w Rumunii. Nieco wolniej rosła sprzedaż win musujących Mucha Sekt w Czechach. Również bardzo dobre wyniki na tle lekko spadającego rynku miały główne marki win spokojnych – Winiarnia Zamojska, Fresco, Portada czy Coco Sur.

Ambra informuje też, że sprzedaż na najważniejszym dla grupy rynku polskim zwiększyła się o 12,2%. Na zagranicznych rynkach działalności grupy jeszcze szybszy wzrost został osiągnięty w Rumunii, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 12,7% (w walucie lokalnej). Wzrost przychodów w Czechach i Słowacji wyniósł w tym okresie 5,4% (w walucie lokalnej).

Ambra. Wzrost kosztów zakupu i lekko niższa rentowność

Spółka podkreśla też, że silnie wzrosły ceny zakupu głównych surowców i materiałów, przede wszystkim butelek. Dynamicznie rosły również koszty transportu, energii i gazu ziemnego.

Wprowadzone przez Grupę Ambra podwyżki cen sprzedaży pokryły większą część rosnących kosztów. W efekcie marża zysku brutto spadła o 1,7 pkt. proc.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Ambra BRA wyniósł w I półr. bieżącego roku obrotowego 78,4 mln zł i był wyższy o 5,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost kosztów działalności spowodował natomiast obniżenie jego rentowności o 1,0 pkt. proc.

Wzrost zysku netto, wyższe inwestycje i przepływy pieniężne

Zysk netto akcjonariuszy większościowych wzrósł w tym okresie do poziomu 48,8 mln zł, czyli o 6,8%.

Ambra podaje, że szybszy wzrost zysku netto niż zysku operacyjnego wynikał z poprawy wyników spółek ze stuprocentowym udziałem Ambry.

Pomimo niepewności w łańcuchach dostaw udało się obniżyć dynamikę wzrostu zapasów w porównaniu do ubiegłego okresu, co pozytywnie wpłynęło na przepływy pieniężne, które były wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego o ponad 9,5 mln zł. Pomimo pełnego wyzwań otoczenia ekonomicznego Grupa zwiększyła również inwestycje o 21,0% do poziomu 13,3 mln zł przeznaczając je głównie na poprawienie efektywności energetycznej oraz kosztowej produkcji.


Grupa AMBRA jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. Dorato, Cin&Cin, Fresco, Piccolo, Winiarnia Zamojska, Pliska, Cydr Lubelski, Zarea to przykłady marek należących do Grupy, które są liderami w swoich segmentach rynku.

Pod marką Centrum Wina/Distillers Limited Grupa Ambra prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich. Jest również największym dostawcą win premium do gastronomii. Oferta Ambra opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii. Strategia rozwoju Grupy zakłada zwiększanie wartości spółki i jej marek poprzez umacnianie pozycji lidera rosnącego rynku wina w Europie Środkowej i Wschodniej. W czerwcu 2005 r. Ambra zadebiutowała na GPW. Jej głównym akcjonariuszem (61,12% akcji) jest notowany na giełdzie we Frankfurcie niemiecki koncern Schloss Wachenheim AG – jeden z największych światowych producentów win musujących.