Grupa Żywiec ograniczyła emisję CO2 i zużycie wody w produkcji

Grupa Żywiec w 2022 r. mocno obniżyła emisję CO2 w produkcji, a do 2030 r. chce osiągnąć zerową emisję netto w produkcji, zaś w całym łańcuchu dostaw do 2040 r. Obecnie 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w produkcji pochodzi ze źródeł odnawialnych. Grupa podkreśla też, że ani pandemia, ani wojna nie powstrzymają jej w realizowaniu strategii dekarbonizacyjnej.

– W 2022 r. obniżyliśmy emisję CO2 w produkcji o 28% w stosunku do roku bazowego [2018 r. – przyp. red.]. Naszą ambicją jest osiągnięcie zerowych emisji netto w produkcji do 2030 r. Na dziś 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w produkcji pochodzi ze źródeł odnawialnych, ale to energia cieplna stanowi główny obszar naszej transformacji energetycznej – czytamy w raporcie ESG Grupy Żywiec.

– Po dwóch latach pandemii, ubiegły rok przyniósł nowe wyzwania w otoczeniu biznesowym, związane przede wszystkim z wojną w Ukrainie. Ponownie musieliśmy zmierzyć się z przerwanymi łańcuchami dostaw oraz bezprecedensowym wzrostem cen energii i surowców – mówi Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec.

– Chociaż w krótkim okresie skupiliśmy się na konsekwencjach wojny w Ukrainie, jesteśmy również świadomi, że największym wyzwaniem naszych czasów pozostaje zmiana klimatu. Najnowsze raporty IPCC pokazują, że jako opiekunowie tej planety nadal nie ograniczamy emisji gazów cieplarnianych. Jeśli ludzkość chce zrealizować scenariusz 1,5 stopnia Celsjusza, musimy podjąć działania i to już teraz – dodaje.

Grupa podaje też w raporcie ESG, że w 2022 r. 36% wykorzystanych przez nią surowców pochodziło ze zrównoważonych upraw. Piwo to w 95% woda, dlatego grupa dokłada wszelkich starań, aby dbać o jej ograniczone zasoby – zużycie wody w browarach spadło do 2,65 hl/hl.

Zgodnie ze strategią „Warzymy Lepszy Świat 2030” Grupa chce osiągnąć: zerowe emisje netto w produkcji do 2030 r., zerowe emisje netto w całym łańcuchu wartości do 2040 r. oraz 100% zrównoważonych surowców (chmiel, jęczmień) do 2030 r.

Ponadto do 2030 r. chce osiągnąć 100% opakowań nadających się do ponownego użytku lub recyklingu, a do 2025 r. ograniczyć używania tworzyw sztucznych w opakowaniach zbiorczych oraz do 2030 r. zrezygnować z używania nieprzetworzonych tworzyw sztucznych.

 – Zrównoważony rozwój jest krytycznym elementem naszej strategii Evergreen. Nasze zobowiązania ze strategii Warzymy Lepszy Świat są zgodne z Science Based Targets Initiative i GHG Protocol, ponieważ wierzymy, że tylko wspólne działanie może przynieść prawdziwą zmianę. Zgodnie z Heineken International, zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto w produkcji do 2030 r. i zerowej emisji netto w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 r., co jest bardziej ambitnym celem niż ten zaproponowany w Porozumieniu Paryskim – podkreśla Simon Amor.

– Będzie to długa i wymagająca podróż, ale nasza przyszłość zależy od podejmowanych akcji, a my nie jesteśmy osobami, które unikają wyzwań.

Oprócz celów dekarbonizacji, strategia określa kluczowe obszary aktywności Grupy Żywiec, którymi są: ochrona środowiska, kreowanie pozytywnego wpływu na rozwój społeczeństwa oraz promowanie odpowiedzialnej konsumpcji. Zmniejszanie naszego śladu węglowego jest głównym priorytetem, ale nie możemy zapominać, że generujemy również wpływ na wielu różnych interesariuszy – dodaje. Grupa Żywiec podała niedawno, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 11,4% w 2022 r. do 3,862 mld zł. Grupa Żywiec wyprodukowała w ub.r. 11,02 mln hektolitrów piwa wobec 10,97 mln w 2021 r. O wynikach Grupy Żywiec i szacunkach grupy co do rynku piwa w 2022 r. piszemy TUTAJ.


Grupa Żywiec to drugi największy producent piwa w Polsce. W 2022 r. grupa sprzedała 11,02 mln hektolitrów piwa. W 2022 r. średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 1708 osób, w tym 760 pracowników związanych z produkcją, 759 pracowników związanych ze sprzedażą i marketingiem oraz 189 pracowników związanych z administracją i stanowiskami kierowniczymi. Grupa Kapitałowa Żywiec posiada pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w: Żywcu, Elblągu, Warce, Leżajsku i Namysłowie, jednak niedawno informowała, że chce zreorganizować produkcję, co oznacza jej zakończenie w Browarze Leżajsk w czerwcu tego roku. Marka Leżajsk pozostanie w portfolio firmy, a jej produkcja będzie kontynuowana w innych browarach. Pisaliśmy o tym TUTAJ.