Grupa Żywiec z dwucyfrową dynamiką przychodów i stabilną produkcją w 2022 r.

Grupa Żywiec wskazuje, że rok 2022 przyniósł kolejne wyzwania dla branży, ale grupie udało się utrzymać wolumen sprzedaży w okolicy 11 mln hektolitrów. Podwyżki cen piw przyniosły grupie wzrost przychodów o 11,4%, jednak nie skompensowały wzrostu kosztów. Według Grupy Żywiec wartość rynku piwa wzrosła w ub.r. o 10,1% rdr. Rosła też sprzedaż wolumenowa piwnych specjalności i piw bezalkoholowych.

– Ostatnie kilka lat okazało się trudniejsze niż mogliśmy się spodziewać. Przeżyliśmy globalną pandemię i gdy myśleliśmy, że zbliżamy się do jej końca, rozpoczęła się wojna w Ukrainie i życie, jakie znaliśmy, znów się zmieniło (…). Po dwóch latach pandemii, ubiegły rok przyniósł nowe wyzwania w otoczeniu biznesowym, związane przede wszystkim z wojną w Ukrainie. Ponownie musieliśmy zmierzyć się z przerwanymi łańcuchami dostaw oraz bezprecedensowym wzrostem cen energii i surowców – mówi Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec.

I podkreśla, że zespół Grupy Żywiec poradził sobie w obliczu tego kryzysu m.in. pomagając uchodźcom, wspierając współpracowników, ale też elastycznie dostosowując biznes do nowego otoczenia gospodarczego.

– Jako firma dostosowaliśmy się do zakłóceń, które dotknęły różnych obszarów naszej działalności, od problemów z łańcuchami dostaw, przez rosnące koszty energii, niedobory surowców, krótkotrwały kryzys z dostępnością CO2 i związany z tym spadek zaufania konsumentów. Wszystkie te sytuacje w taki czy inny sposób wpłynęły na Grupę Żywiec, ale dzięki ciągłej adaptacji udaje nam się znaleźć drogę przez te wyzwania. Zwiększona koncentracja na planowaniu w oparciu o scenariusze była kluczowym elementem, który pomógł nam w jak największym stopniu złagodzić różne wpływy zewnętrzne, z którymi mieliśmy do czynienia w 2022 r. – mówi prezes Grupy Żywiec.

– Mimo tych wyzwań w 2022 roku utrzymaliśmy wolumen sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego dzięki dobrym wynikom marek Żywiec i Heineken oraz naszym innowacjom, w szczególności Heinekenowi Silver. Podwyżki cen pozwoliły nam osiągnąć dwucyfrowy wzrost przychodów. Jednak pomimo tych podwyżek i wdrożenia ogólnofirmowych programów oszczędnościowych nie byliśmy w stanie w pełni skompensować dużych wzrostów kosztów związanych z energią, podatkiem akcyzowym i wyższymi kosztami finansowania – mówi też Simon Amor.

Grupa Żywiec podała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 11,4% w 2022 r. do 3,862 mld zł z 3,467 mld zł w 2021 r. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej spadł o 59,1% i wyniósł 180 mln zł (w 2021 r. było to 439 mln zł). Grupa osiągnęła 111 mln zł zysku netto w porównaniu z 407 mln zł w 2021 r. obejmującymi jednorazowy zwrot nadpłaconej akcyzy od piw smakowych w kwocie 238 mln zł.

Grupa Żywiec podała też, że w 2022 r. wyprodukowała 11,02 mln hektolitrów piwa wobec 10,97 mln w 2021 r.

Grupa wskazuje również, że działania wojenne na Ukrainie i wprowadzone w związku z nimi sankcje nie mają bezpośrednio istotnego wpływu na Grupę, gdyż nie posiada ona istotnej ekspozycji na rynki Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Niemniej zdarzenia te powodują dalszy wzrost kosztów działalności związanych z inflacją cen energii, surowców, opakowań czy kosztów pracy.

Grupa Żywiec podkreśla, że utrzymująca się wysoka inflacja oraz wzrost obciążeń podatkowych zwiększają niepewność zmiany siły nabywczej konsumentów. Dodatkowo niepewność związana z komplikującym się otoczeniem regulacyjnym oraz tempem wprowadzania nowych przepisów powoduje, że trudno jest dokładnie oszacować wyniki finansowe na kolejne miesiące. Grupa Kapitałowa Żywiec posiada pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w: Żywcu, Elblągu, Warce, Leżajsku i Namysłowie, jednak niedawno informowała, że chce zreorganizować swoją produkcję w Polsce. Firma planuje skoncentrować wolumen oraz przyszłe inwestycje w sieci czterech browarów. Oznacza to zakończenie produkcji w Browarze Leżajsk w czerwcu tego roku. Marka Leżajsk pozostanie w portfolio firmy, a jej produkcja będzie kontynuowana w innych browarach. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

– W dniu 7 lutego 2023 roku ogłosiliśmy zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk w czerwcu 2023 roku i koncentracji produkcji w naszych pozostałych czterech browarach. Decyzja ta została podjęta po głębokiej analizie i jest niezbędna do stworzenia bardziej wydajnej, konkurencyjnej i odpornej na przyszłe zmiany firmy w Polsce. Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu jak najlepszego wsparcia pracownikom, których to dotyczy – mówi Simon Amor.

Grupa podaje, że ogłoszony zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk został odzwierciedlony w dodatkowym jednorazowym spadku zysku operacyjnego o 30 mln zł oraz spadku zysku netto o 24 mln zł w stosunku do 2021 r. Browar Leżajsk zatrudnia 103 osoby. W 2021 r. uwarzył około 800 tys. hl piwa.

Rynek piwa w 2022 r. według Grupy Żywiec

Grupa Żywiec wskazuje, że 2022 był pierwszym rokiem bez obowiązywania restrykcji pandemicznych w naszym kraju oraz na terenie większości kontynentu europejskiego. Branża liczyła na odbicie po okresie zamknięcia w domach, jednakże na horyzoncie szybko pojawiły się nowe wyzwania – wojna w Ukrainie oraz wysoka inflacja.

Według Grupy Żywiec wartość rynku piwa wzrosła w ub.r. o 10,1% w stosunku do 2021 r., jednakże wolumen piwa utrzymał się na poziomie analogicznym do roku poprzedniego. Najszybciej rosnącym segmentem rynku piwa okazały się specjalności. Na drugim miejscu pod względem dynamiki wzrostu znajduje się segment piw bezalkoholowych.

Według Grupy Żywiec, która opiera się na danych NieslenIQ zmiana wolumenowa w segmentach piwa na polskim rynku w 2022 r. wyglądała następująco: kategoria lagerów spadła o 0,1%, piw smakowych i beer miksów spadła o 4,5%, za to wzrosła kategoria piwnych specjalności (o 5,5%)  oraz piw bezalkoholowych (o 5,0%)

Grupa podaje też, że wciąż obserwuje długofalowy trend spadkowy zarówno produkcji jak i konsumpcji piwa per capita w naszym kraju. Polska wciąż pozostaje istotnym rynkiem piwnym w Europie z trzecią największą produkcją złotego trunku na naszym kontynencie. Warto również zwrócić uwagę, iż jesteśmy 6. Największym eksporterem piwa wśród wszystkich państw UE.

Z danych Grupy Żywiec wynika że, największym producentem piwa w Europie są Niemcy z produkcją na poziomie 85,5 mln hektolitrów (w 2021 r.), potem Wlk. Brytania 38,4 mln, Polska 38,3 mln, Hiszpania 38,1 mln oraz Holandia 22,1. Z kolei konsumpcja piwa na głowę w 2021 r. wynosiła: w Czechach 129 litrów, w Austrii 101 l, w Polsce 92 litrów, Niemczech 89 l, a Rumunii 87 litrów.


Grupa Żywiec to drugi największy producent piwa w Polsce. W 2021 r. grupa sprzedała niemal 11 mln hektolitrów piwa. W 2022 r. średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 1708 osób, w tym 760 pracowników związanych z produkcją, 759 pracowników związanych ze sprzedażą i marketingiem oraz 189 pracowników związanych z administracją i stanowiskami kierowniczymi.