PMR: Rynek chmury obliczeniowej w Polsce wzrośnie do 3,6 mld zł w 2023 r.

Warszawa, 14.02.2023 (ISBnews) – Rynek chmury obliczeniowej w Polsce osiągnął wartość 2,9 mld zł w 2022 r., co oznacza wzrost o blisko 28% r/r, a w 2023 r. całkowite wydatki przedsiębiorstw i instytucji w Polsce na chmurę wzrosną do 3,6 mld zł, wynika z raportu PMR.

Mimo słabszych prognoz w porównaniu do zeszłorocznej edycji raportu w latach 2023-2028 PMR nie zakłada spadku CAGR poniżej 20% w żadnym z kluczowych modeli rynku chmury obliczeniowej, przy czym większy wzrost odnotuje model chmury publicznej, podano.

“Wzrost rynku cloud computingu jest następstwem szeregu czynników. Wcześniej kluczowe znaczenie miała pandemia COVID-19, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu inwestycji w narzędzia usprawniające pracę zdalną i bezpieczeństwo zasobów firmy. Mimo powrotu do warunków sprzed pandemii trend na pracę zdalną nadal się utrzymuje” – czytamy w komunikacie.

Wzrost wartości rynku chmury to także efekt postępującej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce i związanego z tym zwiększonego zapotrzebowania na narzędzia i usługi oparte na tej technologii. Na wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi, a co za tym idzie, wartość rynku, ma również ekspansja największych globalnych dostawców i rozwój tzw. regionów chmurowych w Polsce.

Otoczenie makroekonomiczne nie będzie jednoznacznie niesprzyjające dla rozwoju cloud computingu w Polsce latach 2023-2024. Barierą rozwoju będzie wysoka inflacja, która wpłynie dwojako na rynek chmury. Wyższe ceny za usługi mogą hamować jego realny wzrost na skutek zmniejszenia popytu na rozwiązania bardziej zaawansowane i zamrożenie nowych projektów oraz pozostanie przy podstawowym zestawie narzędzi. Z drugiej strony jednak wzrost cen podniesie wartość nominalną rynku, podkreślono.

“Trzeba mieć na uwadze, że ceny usług w chmurze na przestrzeni ostatnich lat pozostawały na stabilnym poziomie. Taka polityka była standardowym sposobem konkurowania dostawców chmury. Jednak niepewność rynkowa, w tym negatywny wpływ inflacji, wojna w Ukrainie oraz przede wszystkim rosnący poziom kosztów energii postawiły dostawców usług w chmurze przed koniecznością dostosowania polityki cenowej. Podwyżki cen usług w chmurze zapowiedziało już w 2022 r. kilku znaczących graczy, w tym m.in. Microsoft, Google, SAP, Oracle oraz OVHcloud” – czytamy dalej.

Rynek chmury obliczeniowej w Polsce w 2022 r. znalazł się również pod wpływem nowego czynnika, jakim jest wojna w Ukrainie. Z badań PMR przeprowadzonych na potrzeby tegorocznej edycji raportu wynika, że wojna spowodowała zmianę nastawienia do chmury w ok. 30% przedsiębiorstw w Polsce. W przypadku dużych firm co piąta przyznała, że to właśnie wojna jest czynnikiem, który wpływa na decyzję o migracji do chmury, głównie poprzez szybsze kończenie rozpoczętych wcześniej projektów migracyjnych. W praktyce miały one być rozłożone bardziej w czasie, jednak wojna zmieniła w tym przypadku perspektywę.

Ze wszystkich wziętych pod uwagę branż w sektorze budowlanym oraz przemyśle spożywczym najbardziej dostrzeżono potrzebę zmian w podejściu do chmury w wyniku wojny w Ukrainie. Przyspieszenie rozwoju tego obszaru we wspominanych branżach nastąpiło odpowiednio w 58% oraz 46% badanych firmach.  

(ISBnews)