NBP: Saldo na rachunku C/A to -2 526 mln euro w grudniu, konsensus: -1500 mln euro

Warszawa, 13.02.2023 (ISBnews) – Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2022 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 2 526 mln euro wobec 313 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 3 883 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

“W grudniu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (12,7 mld zł), dochodów pierwotnych (11,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (12,7 mld zł). Z opublikowanych 13 lutego 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za grudzień 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 11,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 17,9 mld zł. W grudniu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 121,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14 mld zł (tj. o 13%) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do grudnia 2021 r. zwiększyła się o 16,2 mld zł (tj. o 13,7%) i osiągnęła poziom 134,6 mld zł. Duży wpływ na obniżenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych miała mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z grudniem 2021 r.” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

“Do wzrostu wartości eksportu w grudniu 2022 r. przyczyniły się przede wszystkim wyniki branży motoryzacyjnej. Podobnie jak w poprzednich miesiącach obserwowane były wysokie wzrosty zagranicznej sprzedaży części samochodowych (duży wzrost odnotowały zwłaszcza baterie litowo-jonowe), samochodów dostawczych oraz aut osobowych. Wysoką dynamiką charakteryzował się także eksport żywności oraz paliw. Największy wpływ na wzrost importu miały nadal paliwa. W grudniu 2022 r. odpowiadały one za ponad 70% wzrostu wartości importu ogółem. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 37,6 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 8,1 mld zł (tj. o 27,6%). Wartość rozchodów wyniosła 24,9 mld zł i zwiększyła się o 5,5 mld zł (tj. o 28,2%) w porównaniu z grudniem 2021 r.” – czytamy dalej.

Konsensus rynkowy wyniósł 1500 mln euro deficytu C/A.

(ISBnews)