TFI PZU ma umowę w sprawie zarządzania funduszem nieruchomości dla Vienna Life

Warszawa, 08.02.2023 (ISBnews) – TFI PZU podpisało umowę na zarządzanie funduszem nieruchomości mieszkaniowych dla Vienna Life TU na Życie, podało towarzystwo.

“Transakcja ta zapoczątkowuje rozwój nowej linii biznesowej TFI PZU w obszarze zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych – obok zarządzania dedykowanymi funduszami i portfelami inwestycyjnymi, płynnością oraz rezerwami finansowymi” – czytamy w komunikacie.

Za zarządzanie funduszem będzie odpowiedzialne Biuro Sektora Nieruchomości TFI PZU, które od 2009 r. realizuje inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych poprzez zarządzanie funduszami na rzecz Grupy PZU. Obecnie zarządza portfelem nowoczesnych nieruchomości magazynowych, biurowych i handlowych o wartości przekraczającej 3,5 mld zł.

“Nawiązanie współpracy z renomowanym partnerem, jakim jest Vienna Life, traktujemy jako wyraz uznania dla naszych kompetencji w zakresie zarządzania aktywami, ale także zaufania. Cieszymy się, że tak jak niegdyś strategie global macro, tak teraz nasze doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami możemy udostępnić klientom spoza naszej grupy kapitałowej”  – powiedział wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek, cytowany w komunikacie.

“Przejęcie zarządzania funduszem nieruchomości mieszkaniowych otwiera dla naszego TFI nowy rozdział w zakresie oferty zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych. Pokazuje też, że dzięki kompetencjom i doświadczeniu, które składają się na wysokiej jakości proces inwestycyjny, jesteśmy w stanie uszyć rozwiązanie na miarę, które będzie odpowiadało na różne potrzeby klientów instytucjonalnych” – dodał.

W okresie przejściowym, tj. do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podejmowanie wszystkich decyzji inwestycyjnych w funduszu zarządzanym na zlecenie Vienna Life będzie leżało w gestii TFI PZU. Docelowo usługa zarządzania portfelem nieruchomości ma zostać ponownie przekazana do obecnego zarządzającego – spółki REDNET Property Group. Proces deweloperski prowadzi natomiast inna spółka z Grupy REDNET – REDNET Investment, podano.

Pieczę nad całością będzie sprawowało jednak TFI PZU, które będzie oceniało i akceptowało najważniejsze decyzje inwestycyjne, dotyczące m.in. zaangażowania środków w daną inwestycję (przez spółki celowe). Do towarzystwa będą należały także nadzór nad dywersyfikacją portfela oraz  identyfikowanie i monitorowanie ryzyka związanego z realizowanymi projektami, podkreślono.

Jednocześnie TFI PZU będzie zarządzać portfelem aktywów płynnych funduszu, czyli środkami pieniężnymi, które nie będą w danym momencie wykorzystywane w procesie inwestycji (kupno działek, budowa nieruchomości itd.).

Na koniec grudnia 2022 r. TFI PZU zarządzało aktywami spółek z Grupy PZU oraz klientów zewnętrznych o łącznej wartości około 41,1 mld zł.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)