Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników

Rolnicy od 31 stycznia br. mogą składać wnioski o dofinansowanie modernizacji swych gospodarstw w ramach tzw. zielonej energii. Maksymalna wysokość dofinansowania, które obejmuje zakup instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kilowatów wraz z magazynami energii, systemami inteligentnego zarządzania nią i pompą ciepła, to 150 tys. zł.

– Wygospodarowaliśmy znaczącą część środków finansowych i utworzyliśmy program wsparcia energii odnawialnej w ramach takiego działania, jak modernizacja gospodarstw rolnych – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i dodał, że program jest bardzo atrakcyjny.

– Nie ma innego takiego programu, jeśli chodzi o dotowanie energii odnawialnej z pokryciem 50 proc. inwestycji. Wniosek, który należy złożyć w ARiMR, jest prosty, na pewno prostszy niż zwykły wniosek na modernizację gospodarstw rolnych – podkreślił wicepremier.

Dofinansowanie może pokryć 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w przypadku młodych rolników i 50%, jeśli chodzi o pozostałych właścicieli gospodarstw.

Wicepremier Kowalczyk wyjaśnił, że o ostateczny termin realizacji inwestycji to 30 czerwca 2025 r. Dodał, że nie ma możliwości jego wydłużenia. Z kolei jeśli chodzi o koszty utylizacji zużytej instalacji, to Kowalczyk podkreślił, że obowiązek utylizacji będzie spoczywał na właścicielu, ale nie wykluczył możliwości wprowadzenia rządowych dopłat, tak jak było to w przypadku usuwania pokryć dachowych wykonanych z azbestu.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 1 marca – osobiście w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.