Maria Drozdowicz-Biecz, Biec, SGH: Zagrożenie wzrostem bezrobocia jest minimalne

https://www.youtube.com/v/Lnv_uuz52xM?version=3