UOKiK sypnął karami

banknoty 200-złotowe

Prezes UOKiK wydał dziewięć decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Na trzech przedsiębiorców nałożył kary finansowe w łącznej wysokości prawie 1 mln zł. Wśród ukaranych są popularne salony Agata i hurtownia budowlano-remontowa Bricoman, a o włos od kary była Ikea i producent wędlin Sokołów. Firma Bricoman złożyła odwołanie od tej decyzji, a Agata zapewnia że obecnie terminowo reguluje zobowiązania płatnicze.

Prezes UOKiK wydał dziewięć decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Na trzech przedsiębiorców nałożył kary finansowe w łącznej wysokości prawie miliona złotych. Wśród ukaranych są popularne salony Agata i hurtownia budowlano-remontowa Bricoman, a o włos od kary była Ikea i producent wędlin Sokołów. Firma Bricoman złożyła odwołanie od tej decyzji, a Agata zapewnia że obecnie terminowo reguluje zobowiązania płatnicze.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK wydał dziewięć decyzji, w których stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców. Oznacza to, że każdy z nich w ciągu trzech badanych miesięcy opóźniał się z płatnościami na rzecz swoich kontrahentów na ponad 5 mln zł. Na trzy spółki prezes UOKiK nałożył kary finansowe, a w przypadku sześciu podmiotów stwierdził wystąpienie przesłanek obligujących do odstąpienia od wymierzenia sankcji pieniężnej.

Od 8 grudnia 2022 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

– Znowelizowane przepisy pozwolą usprawnić prowadzenie kolejnych postępowań oraz – poprzez nowy mechanizm sankcyjny – zwiększyć presję na terminowe i uczciwe rozliczanie się dużych przedsiębiorców z ich kontrahentami – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kary pieniężne od UOKiK

Pierwsza decyzja dotyczy spółki Agata, właściciela sieci salonów meblowych. W toku postępowania ustalono, że od czerwca do sierpnia 2020 r. przedsiębiorca spóźnił się z zapłatą za ponad 15 tys. faktur wobec 797 kontrahentów. Największa suma opóźnień w stosunku do jednego z podmiotów wyniosła prawie 5 mln zł z tytułu 223 wystawionych przez niego faktur. Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 476 tys. zł.

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolował okres od czerwca do sierpnia 2020 r., w którym spółka Agata miała chwilowe opóźnienia w płatnościach, po tym, jak w okresie od 14 marca do 3 maja 2020 r., w związku z sytuacją pandemii Covid-19, wszystkie sklepy stacjonarne sieci Agata pozostawały zamknięte. Spółka Agata obecnie terminowo reguluje zobowiązania płatnicze – poinformowało nas  

biuro prasowe firmy Agata.

Druga kara w wysokości ponad 280 tys. zł została nałożona na spółkę Bricoman Polska, prowadzącą sieć hurtowni budowlano-remontowych. W toku postępowania ustalono, że od czerwca do sierpnia 2020 r. przedsiębiorca zapłacił po terminie prawie 14 tys. świadczeń pieniężnych na rzecz 614 kontrahentów. Największa suma opóźnień w stosunku do jednego z kontrahentów wyniosła ponad 1,2 mln zł z tytułu 260 faktur opłaconych po terminie.

– Bricoman Polska sp. z o.o. złożyła odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK w sprawie nałożonej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się w płatnościach, gdyż decyzja ta w pełni nie uwzględnia zasadnego stanowiska i wyjaśnień Bricoman Polska sp. z o.o. w tej sprawie – przekazało portalowi ISBiznes.pl biuro prasowe Bricoman Polska.

Trzecia z kar, ponad 200 tys. zł, została nałożona na spółkę Silvan Transport & Logistics. Jest to podmiot prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego towarów. Od lutego do kwietnia 2020 r. spółka nie spełniła w terminie świadczeń pieniężnych na rzecz ponad 3 tys. kontrahentów, a największa suma opóźnień na rzecz jednego podmiotu wyniosła ponad 1,2 mln zł z tytułu 62 faktur opłaconych po terminie.

Decyzje o odstąpieniu od wymierzenia kary

W przypadku postępowań wszczętych przed 8 grudnia 2022 r. prezes UOKiK jest zobligowany do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, jeśli w badanym okresie przedsiębiorca naruszający przepisy ustawy sam był ofiarą zatorów płatniczych. Tego typu sytuacje wystąpiły w przypadku sześciu przedsiębiorców:

  • Osadkowski oraz Wialan Langer i Wiatr – dwóch spółek zajmujących się dystrybucją środków do produkcji rolnej.
  • Nagel oraz Adampol – dwóch przedsiębiorców z branży transportowej.
  • IKEA Industry Poland – producenta mebli dla znanej sieci.
  • Sokołów – podmiotu działającego w branży przetwórstwa mięsnego.

UOKiK wyjaśnił, że pomimo, że przedsiębiorcy również tworzyli zatory płatnicze, to nie została na nich nałożona kara pieniężna. W toku postępowań dotyczących tych podmiotów ustalono, że w badanym okresie suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez te spółki po terminie była wyższa niż wygenerowany przez nie zator płatniczy.

Nowy rok – nowe przepisy – nowe działania

Opisane decyzje zostały wydane na mocy przepisów obowiązujących do początku grudnia 2022 r. Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W 2023 r. na podstawie zmienionych przepisów prezes UOKiK podejmie kolejne działania w obszarze walki z zatorami płatniczymi.

W ramach nowych kompetencji prezes Urzędu będzie mógł również podejmować tzw. działania miękkie, kierując do przedsiębiorców wezwania do zmiany praktyk płatniczych. Dostając tego rodzaju sygnał, przedsiębiorca będzie miał możliwość niezwłocznej poprawy kultury płatniczej w stosunku do swoich kontrahentów, unikając w ten sposób postępowania i sankcji finansowej za generowanie zatorów płatniczych.