Eurocash ma 180 mln zł na zrównoważony rozwój

Grupa Eurocash, firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG), podpisała z bankiem HSBC w Polsce umowę na otwarcie linii gwarancyjnej powiązanej ze zrównoważonym rozwojem. Ustalenie limitu gwarancji na poziomie 180 mln zł ma pomóc polskiej spółce w realizacji strategii dekarbonizacji. Grupa Eurocash zamierza do 2030 r. zmniejszyć swoją emisję CO2 o 42%.

W ramach nowej linii gwarancyjnej zapewnionej przez HSBC, bank będzie monitorował proces dekarbonizacji realizowany w Grupie Eurocash. W umowę pomiędzy spółkami została wpisana też zachęta, która co roku nagradza Eurocash za osiągnięcie zakładanych postępów.

– Nowa linia gwarancyjna pomoże Grupie Eurocash w redukcji emisji CO2 i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, co doprowadzi do przekształcenia jej działalności w bardziej zrównoważoną i ekologiczną – mówi Konrad Lipski, dyrektor ds. bankowości korporacyjnej HSBC w Polsce.

Strategię dekarbonizacji spółka przyjęła w 2022 r., w zgodzie z celami Porozumienia Paryskiego, w ramach ścieżki określonej przez Science Based Targets Initiative (SBTi), globalnej organizacji, umożliwiającej przedsiębiorstwom wyznaczanie i realizację celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie.

Grupa Eurocash zamierza zrealizować swój cel m.in. poprzez centralizację infrastruktury logistycznej i pokrycie znacznej części zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem środowiskowej strategii Eurocash są też działania związane z całkowitym odejściem od węgla i gazu w nowych obiektach.

Nowa umowa z Grupą Eurocash wpisuje się w szereg działań, jakie HSBC podejmuje na rzecz osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej w skali globalnej. HSBC wspiera firmy i instytucje rządowe w finansowaniu projektów zrównoważonych środowiskowo. Bank zobowiązał się również w swojej strategii do ograniczenia do zera finansowania projektów związanych z emisją CO2 do 2050 r. lub wcześniej, a także do osiągnięcia neutralności klimatycznej własnej działalności i łańcuchów dostaw najpóźniej do 2030 r. HSBC planuje również przeznaczyć od 750 do 1 bln USD do 2030 r. na sfinansowanie projektów i inwestycji swoich klientów w zakresie przejścia na zeroemisjność.

SBTi zapewnia kompleksowy proces weryfikacji zgłoszonych strategii, wspierając w ten sposób firmy chcące skutecznie wdrożyć cele dekarbonizacyjne. Grupa Eurocash znalazła się w gronie sygnatariuszy SBTi jako jedna z pierwszych firm w Polsce.