PGE Dystrybucja wydała 10 mln zł na super urządzenie do kładzenia kabli

Jest to pierwsza w Polsce specjalistyczna maszyna do układania kabli energetycznych pod ziemią, która pomoże przy realizacji strategicznego programu kablowania sieci średniego napięcia (SN). Do 2026 r. PGE zwiększy udział podziemnych linii kablowych na terenie swojego działania do min. 30%. Prezes PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek poinformował ISBnews.tv, że koszt urządzenia to ok. 10 mln zł, a spółka jest obecnie w trakcie zamawiania drugiej sztuki.

„Nasze największe inwestycje wiążą się z podniesieniem bezpieczeństwa energetycznego dla odbiorców. To dlatego tak szczegółowo zaplanowano modernizację i rozwój sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Linie kablowe, w porównaniu do linii napowietrznych, są odporne na uszkodzenia wynikające z czynników atmosferycznych. To właśnie gwałtowne wichury, intensywne opady śniegu czy ulewne deszcze bywają najczęstszą przyczyną awarii masowych. Umieszczając linie kablowe pod ziemią, znacznie ograniczymy ryzyko nieplanowanych wyłączeń” – powiedział Kwasek, cytowany w komunikacie.

„Koszt urządzenia to ok. 10 mln zł i zamawiamy obecnie drugą sztukę. Do użytkowania trafi pod koniec roku, ze względu na długi czas produkcji” – dodał Kwasek w rozmowie z ISBnews.tv.

Prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski przypomniał, że strategiczny program kablowania sieci średniego napięcia realizowany jest od 4 lat.

„Do 2026 roku planujemy przekroczyć 30% udziału podziemnych sieci. Oznacza to, że w ciągu 3 lat na naszym obszarze dystrybucyjnym skablujemy ponad 9 tys. km sieci, przy jednoczesnym demontażu ponad 7 tys. km istniejących linii napowietrznych. Na potrzeby realizacji programu zakupiliśmy pierwszą w Polsce specjalistyczną, nowoczesną maszynę, która jest w stanie ułożyć nawet 5 km linii kablowej dziennie. Pozwala to na zdecydowane przyspieszenie realizacji inwestycji. Wymierną korzyść stanowią także niższe koszty niż w przypadku tradycyjnej metody układania kabli” – powiedział Dąbrowski, cytowany w materiale.

„Możliwe też, że druga maszyna będzie w przyszłości służyć odbudowie infrastruktury na Ukrainie” – dodał w wypowiedzi dla ISBnews.tv.

Kablowanie sieci średniego napięcia to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą Grupa PGE. Na terenie działania PGE Dystrybucja łączna długość linii energetycznych przekracza 380 tys. km, w tym 115 tys. km stanowią linie SN. Spółka dostarcza nimi energię do ponad 5,5 mln odbiorców na terenie wschodniej i centralnej Polski. Już teraz na obszarze PGE Dystrybucja jest blisko 26 tys. km skablowanych sieci niskiego napięcia, co stanowi blisko 22,5% SN należących do spółki. Przebudowa sieci napowietrznej na kablową wyeliminuje konieczność prowadzenia cyklicznych zabiegów konserwacyjnych związanych z eksploatacją sieci napowietrznej, takich jak wycinka gałęzi i drzew w obrębie linii. Realizowany Program Kablowania zwiększa niezawodność i pewność pracy sieci, zapewniając tym samym ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Inwestycje w zakresie kablowania sieci średniego napięcia wspierane są przez środki pochodzące z nowej emisji akcji przeprowadzonej przez PGE w 2022 roku o wartości 3,2 mld zł. Połowa środków została przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę sieciową, związane z transformacją energetyczną, przypomniano także.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.