Niewielu Polaków planuje w tym roku wypoczynek zimowy

Choć okres wypadów zimowych w pełni i wystartowały też już szkolne ferie zimowe, niewiele osób przewiduje wypoczynek w tym okresie. Na zimowy wyjazd wypoczynkowy wybiera się w tym roku co czwarty Polak (26%), w tym część osób wyjedzie w trakcie trwania szkolnych ferii zimowych, a pozostali po tym terminie. Blisko 40% ankietowanych posiadających dzieci w wieku szkolnym chce wysłać je na jakąś formę wypoczynku właśnie w ferie. Jednak będą to przeważnie wyjazdy do rodziny, a tylko 11% wybiera się na zorganizowany wypad.

Z badania wykonanego 6-9 stycznia 2023 r. przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że wśród tych, którzy już wiedzą jak będą wyglądały ich zimowe wakacje w 2023 r., trzy czwarte nie planuje żadnego wyjazdu (74%). Większość (42%) nie ma takiego zwyczaju, ale już co czwartej osoby po prostu na to nie stać.

Jak wynika z badania, tylko 26% Polaków ma w tym roku jakieś zimowe plany wyjazdowe, w tym 9% wyjedzie tylko w trakcie trwania ferii zimowych w danym województwie, 8% wskazuje, że wyjeżdża zarówno w trakcie ferii zimowych jak i po, a 9% dopiero po feriach. Wyjazdy w czasie ferii deklarują istotnie częściej osoby posiadające dzieci w wieku szkolnym (30%) niż pozostali respondenci (4%).

Jednak trzy czwarte Polaków nie wybierze się na żaden wyjazd zimowy w 2023 roku (74%). Częściej pozostaną w domu osoby, które nie mają dzieci w wieku szkolnym (79%), niż osoby posiadające dzieci w takim wieku (52%).

– Nie da się ukryć, że na tegoroczne plany wyjazdowe ogromny wpływ ma bieżąca sytuacja materialna Polaków. Wzrost kosztów życia przy jednoczesnym wzroście kosztów wyjazdów – oferty noclegów są nawet o 30 – 40% droższe niż przed rokiem, przełożyły się na te decyzje. Widać to w naszym badaniu, gdzie wraz ze spadkiem zamożności, ubywa chętnych do wypoczynku zimowego. Ci, którym środków nie wystarcza nawet na najpilniejsze potrzeby, mówią o swoich planach dopiero w co siódmym przypadku. Osoby, którym pieniędzy wystarcza na wszystkie wydatki i mogą jeszcze odłożyć – w co trzecim. I choć osoby zamożne w 60% wskazań mają aspiracje wyjazdowe, to jednak nadal 40% pozostaje bez żadnych planów, co wskazywałoby na to, że niezależnie od poziomu życia, podchodzimy dziś z większą rozwagą do większych wydatków. Trzeba ponadto pamiętać, że w Polsce zawsze dużo większą popularnością cieszą się wyjazdy letnie i to na letni urlop zbierane są pieniądze – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor (Grupa BIK).

Źródło: Quality Watch dla BIG InfoMonitor

39% osób z dziećmi w wieku szkolnym planuje wysłać je na ferie

Ferie to czas relaksu przede wszystkim dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. W tym roku 4,6 mln uczniów rozpocznie swój zimowy wypoczynek, ale niestety tylko mniejszość z nich spędzi ten czas poza domem. Wysłanie swoich pociech na jakąś formę wypoczynku w trakcie trwania przerwy w nauce, która rozpoczęła się 16 stycznia i będzie trwać do końca lutego, planuje bowiem niecałe 40% Polaków z dziećmi między 6 a 18 r.ż. Rodzice deklarują najczęściej wysłanie dzieci do rodziny (20%). Co dziewiąty rodzic zainwestuje w wyjazd zorganizowany dla dziecka lub dla całej rodziny (11%). Dla 5% uczniów będą to wyłącznie półkolonie, czyli zorganizowane zajęcia w miejscu zamieszkania, bez noclegu.

– Warto jednak zauważyć, że 30% osób posiadających dzieci w wieku szkolnym jeszcze nie podjęło decyzji co do wyjazdu na ferie – odsetek osób, które zdecydują się na zimowy wypad może więc jeszcze wzrosnąćwskazuje prof. Waldemar Rogowski.

Źródło: Quality Watch dla BIG InfoMonitor

Stawiamy na krajowe wyjazdy, organizowane we własnym zakresie

BIG InfoMonitor podaje, że osoby wyjeżdżające na ferie zimowe (w terminie ferii szkolnych w danym województwie) z taką samą częstotliwością wybierają zorganizowane samodzielnie wyjazdy krajowe oraz te do rodziny (43%). Osoby wyjeżdżające w terminach innych niż ferie częściej decydują się na zorganizowanie wypoczynku we własnym zakresie, głównie na terenie Polski (53%).

Zagranica to z kolei dwukrotnie częściej cel zimowych podróży osób bez dzieci w wieku szkolnym (32%) niż tych, którzy je mają (15%).

Polacy sfinansują zimowe wyjazdy głównie z bieżących dochodów i oszczędności

Prawie połowa Polaków deklaruje, że jest w stanie sfinansować wyjazdy na zimowy wypoczynek z bieżących dochodów (48%). Co trzeci sięgnie do swoich oszczędności (35%). Dodatkową aktywność zarobkową w celu sfinansowania wyjazdu podejmuje 11% ankietowanych, a 6% wykorzysta środki z bonów turystycznych. Co dziesiąty Polak zaznacza, że wyjazd nie wymaga od niego szczególnych nakładów finansowych. Ale więcej osób, bo 11% zapożyczy się na poczet zimowego relaksu (pożyczka u rodziny, kredyt lub pożyczka w instytucji finansowej), niektórzy w więcej niż jednym miejscu.

Osoby nieplanujące wyjeżdżać uzasadniają to najczęściej brakiem takiego zwyczaju, bo mówią wprost – „nigdy nie wyjeżdżam na ferie” – 42%, w tym 26% osób posiadających dzieci w wieku szkolnym i 44% osób nieposiadających pociech w wieku szkolnym.

Nie bez znaczenia są również ograniczenia finansowe, bo na brak pieniędzy na wyjazdy wskazuje 24% osób. Kolejne 21% wspomina o wzroście kosztów pobytu w hotelach i pensjonatach. A część ze względu na finanse musi wybierać – albo urlop w okresie zimowym, albo w letnim i dlatego co 7. osoba rezygnuje z wyjazdu zimowego. Pozostałych ogranicza brak urlopu w tym terminie, utrata pracy, względy zdrowotne czy generalnie niechęć do zimy.