Umowa o współpracy przy budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej podpisana

Podpisanie umowy pomiędzy Polskimi Elektrowniami Jądrowymi i Westinghouse Electric Company

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i Westinghouse Electric Company (WEC) podpisały umowę określającą zasady współpracy przy przygotowaniu procesu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – poinformowała agencja ISBNews.

Umowa jest następstwem wyboru przez polski rząd amerykańskiej technologii WEC AP1000 do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Określa główne zasady, jak i kolejne kroki biznesowe, które zostaną podjęte przez spółki PEJ i WEC w 2023 r.

Założono w niej kluczowe zadania do realizacji, takie jak wynegocjowanie i podpisanie umów m.in. umowy na świadczenie usług inżynieryjnych, której zakres będzie obejmował prace przygotowawcze i koncepcyjne, w tym wstępne prace projektowe, usługi wsparcia w zakresie uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń, usługi związane z planowaniem organizacji terenu lokalizacji oraz z zamówieniami i planowaniem budowy. Kolejnym krokiem w projekcie będzie podpisanie przez spółki w 2023 r. umowy na projektowanie elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu.

„Niecały rok temu wskazaliśmy preferowaną lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej, a dzisiaj, po miesiącach ciężkiej pracy, możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy kolejny z celów, jakie zakładaliśmy sobie na 2022 rok. Podpisana umowa pozwala nam przejść do coraz bardziej szczegółowych prac i ustaleń komercyjnych ze stroną amerykańską. To też pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia projektowania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu” – powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

„Cieszymy się, że jako Westinghouse możemy wspólnie z polskimi partnerami realizować projekt, którego celem jest dostarczenie czystej, bezpiecznej i stabilnej energii jądrowej dla mieszkańców Polski. Ta umowa ramowa przybliża nas do sukcesu, jakim będzie komercyjna eksploatacja pierwszych w Polsce reaktorów AP1000” – dodał David Durham, prezes Energy Systems w Westinghouse.

Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa ma powstać na Pomorzu. W 2021 r. Polskie Elektrownie Jądrowe, po serii przeprowadzonych na bezprecedensową skalę badań i analiz, wskazały „Lubiatowo-Kopalino” jako preferowaną lokalizację elektrowni o mocy do 3750 MWe. W 2022 r. spółka złożyła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tzw. raport środowiskowy, konieczny do uzyskania decyzji środowiskowej będącej jedną z decyzji potrzebnych do rozpoczęcia budowy. Jednocześnie zintensyfikowano zarówno działania związane z planowaniem budowy infrastruktury towarzyszącej, jak i te służące prowadzeniu dialogu w rejonie lokalizacji.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w RP.