Niemiłe zaskoczenie inflacją PPI w Stanach Zjednoczonych

centrala banku pekao
Centrala Banku Pekao

Dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych ostatnio rozpieszczały inwestorów – w październiku na minus zaskoczyło zarówno CPI jak i PPI, z oczywistymi i całkiem spektakularnymi skutkami dla rynków (mocna korekta oczekiwań co do dalszych ruchów Fed, spadek rentowności, osłabienie dolara). Dane za listopad mają szansę zaskoczyć w przeciwną stronę.

Dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych ostatnio rozpieszczały inwestorów – w październiku na minus zaskoczyło zarówno CPI jak i PPI, z oczywistymi i całkiem spektakularnymi skutkami dla rynków (mocna korekta oczekiwań co do dalszych ruchów Fed, spadek rentowności, osłabienie dolara). Dane za listopad mają szansę zaskoczyć w przeciwną stronę.

W piątek opublikowano najnowsze dane PPI, które okazały się o 0,1-0,2 pkt. proc. wyższe od prognoz – różnica zależy od tego, czy rozpatrujemy dynamikę m/m czy r/r, oraz od zakresu (inflacja ogółem czy bazowa?). Szybkie spojrzenie na szczegóły PPI pokazuje, że nie był to wypadek przy pracy a raczej szeroko rozlane odbicie dynamiki cen. O ile w przypadku usług relatywnie wysokie dynamiki nie powinny zaskakiwać (i ładnie wpinają się w narrację rozpiętą na ostatnim zaskoczeniu danymi o płacach), o tyle najszybszy od czerwca wzrost cen bazowych dóbr przemysłowych jest jawnym zaprzeczeniem niedawnych trendów. O dezinflacji w przemyśle mówiły bowiem zarówno twarde (ceny surowców, frachtu i dynamiki cen dóbr) jak i miękkie (indeksy koniunktury) wskaźniki. Tymczasem w listopadzie zdrożały bardzo różne typy dóbr przemysłowych (np. samochody, detergenty, meble i generatory).

Z uwagi na wysoką bazę z poprzedniego roku zaskoczenie nie zmieniło kierunku na dynamice r/r – w dalszym ciągu jest to kierunek południowy i w dalszym ciągu sugeruje to kontynuację spadków CPI (punkty zwrotne dzieli tu kilka miesięcy). Tym niemniej, można (i trzeba) mieć wątpliwości co do tego, jak szybko inflacje CPI i PCE będą spadać. Informacje na temat dynamiki nominalnych dochodów i płac już wcześniej sugerowały bowiem, że spadek inflacji do celu nie jest wcale pewny.

Przyczyny zaskoczenia w PPI nie są oczywiście znane, ale pewnym tropem jest zachowanie dolara w ostatnich tygodniach. Listopad przyniósł bowiem największe osłabienie dolara od czerwca 2020 r. (o ponad 2%), w dodatku następujące po okresie silnej aprecjacji. Czy to zamyka sprawę? Wręcz przeciwnie! Duża wrażliwość krajowych cen na osłabienie dolara w powiązaniu z ostatnimi trendami oznaczałaby dla Fed problemy z transmisją i przesłankę do wzmocnienia jastrzębiego przekazu.

Inflacja bazowa PPI w Stanach Zjednoczonych

Porównanie inflacji CPI i PPI w USA

Źródło: Macrobond, Pekao Analizy

Szeroki indeks dolara (2006 = 100)

Źródło: FRED, Pekao Analizy

Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Banku Pekao