Biomed-Lublin podwyższył kapitał w drodze emisji 5 mln akcji bez pp, cena emisyjna: 5,3 zł

Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) – Biomed-Lublin zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego o 500 tys. zł w drodze emisji 5 mln akcji serii U, podała spółka. Cenę emisyjną ustalono na 5,3 zł za sztukę. Emisja została przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

“Cena emisyjna nowych akcji serii U została ustalona na kwotę 5,3 zł za jedną akcję serii U i wynika ze średniej ceny sprzedaży akcji pożyczonych od wybranych akcjonariuszy uzyskanej w procesie przyspieszonej budowy książki popytu prowadzonego przez Ipopema Securities SA z siedzibą w Warszawie w wykonaniu umowy inwestycyjnej i oferowanie” – czytamy w komunikacie.

Emisja akcji serii U dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że spółka złoży jednej osobie prawnej ofertę objęcia nowo emitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii U w zamian za wkład pieniężny, podano także.

Biomed poinformował również, że na mocy umowy inwestycyjnej i o oferowanie Ipopema Securities  zobowiązała się objąć nowe akcje emitowane przez spółkę w ramach kapitału docelowego, w zamian za środki pozyskane ze sprzedaży w wyniku procesu przyspieszonej budowy książki popytu akcji pożyczonych od akcjonariuszy spółki.

Na mocy umowy inwestycyjnej i o oferowanie Ipopema została upoważniona do wskazania podmiotu, który pożyczy akcje i obejmie akcje nowej emisji spółki. Podmiotem tym jest inwestor, który zaakceptował ofertę objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej, podano.

Na mocy umowy Inwestor objął 5 mln akcji nowej emisji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 5,30 zł, czyli łącznie 26,5 mln zł, które mają zostać zapłacone do 14 grudnia, podała spółka.

Celem emisji jest pozyskanie kapitału na realizację projektów rozwojowych zmierzających do rozbudowy portfela produktowego oraz dywersyfikacji zakresu usług świadczonych przez spółkę, których rezultaty będą widoczne w perspektywie krótko i średnio okresowej w formie wzrostu przychodów spółki, poprawy struktury sprzedaży oraz rentowności, podano.

“Wpływy z emisji mogą zasilić także – w razie takiej potrzeby – środki niezbędne do realizacji prowadzonych projektów inwestycyjnych dotyczących produktów leczniczych Spółki: Szczepionki przeciwgruźliczej BCG oraz Onko BCG w postaci Centrum Badawczo Rozwojowego oraz Zakładu Produkcyjnego Onko BCG” – czytamy również w komunikacie.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)